CRV sluit bewogen boekjaar positief af


CRV keert dit jaar 346.000 euro ledenvoordeel uit
donderdag, 17 december, 2020

In een bewogen boekjaar als gevolg van de coronapandemie realiseerde CRV een omzetstijging en een positief resultaat. Aan de leden wordt een ledenvoordeel van in totaal 346.000 euro uitgekeerd.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de coöperatie CRV dat vandaag is gepubliceerd.

Omzet blijft op peil

De omzet van de CRV Holding over het boekjaar 2019-2020 bedraagt 172 miljoen euro. Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort. De omzet van de buitenlandse businessunits bleef over het algemeen stabiel, waarbij een opvallende stijging in Brazilië kon worden geboekt.

Financiële positie onverminderd sterk

CRV realiseerde een lager bedrijfsresultaat dan in het vorige boekjaar door enkele eenmalige lasten. De marge is positief beïnvloed door hogere omzetten van genetisch materiaal en informatieproducten. De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen zorgden voor verlaging van de kosten, onder andere voor reizen. Hier staat tegenover dat de organisatie in het afgelopen boekjaar opnieuw meer investeerde in onderzoek en innovatie. Met een eigen vermogen van 87,4 miljoen euro en een goede solvabiliteit blijft de financiële positie van CRV onverminderd sterk.

Ledenvoordeel uitgekeerd

Het boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 498.000 euro. De ledenraad heeft op voordracht van het hoofdbestuur besloten om dit jaar weer ledenvoordeel uit te keren. Dit betekent dat, naar rato van de omzet, een bedrag van in totaal 346.000 euro zal worden uitbetaald. Dit is al in de jaarcijfers verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste cijfers op een rij gezet.

Het volledige digitale jaarverslag is te vinden op de site van Coöperatie CRV.

Tabel 1 – Belangrijkste kengetallen van het boekjaar 2019-2020 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

  2019-2020 2018-2019
aantal leden in Nederland en Vlaanderen  23.086 23.616
aantal medewerkers 1.367 1.337
netto-omzet voor ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 172 171
ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 0,3 0
bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen) 0,5 4,3
nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen) 0,5 3,7
eigen vermogen (x € 1 miljoen) 87,4 91,1

 CRV keert dit jaar 346.000 euro ledenvoordeel uit
donderdag, 17 december, 2020

In een bewogen boekjaar als gevolg van de coronapandemie realiseerde CRV een omzetstijging en een positief resultaat. Aan de leden wordt een ledenvoordeel van in totaal 346.000 euro uitgekeerd.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de coöperatie CRV dat vandaag is gepubliceerd.

Omzet blijft op peil

De omzet van de CRV Holding over het boekjaar 2019-2020 bedraagt 172 miljoen euro. Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort. De omzet van de buitenlandse businessunits bleef over het algemeen stabiel, waarbij een opvallende stijging in Brazilië kon worden geboekt.

Financiële positie onverminderd sterk

CRV realiseerde een lager bedrijfsresultaat dan in het vorige boekjaar door enkele eenmalige lasten. De marge is positief beïnvloed door hogere omzetten van genetisch materiaal en informatieproducten. De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen zorgden voor verlaging van de kosten, onder andere voor reizen. Hier staat tegenover dat de organisatie in het afgelopen boekjaar opnieuw meer investeerde in onderzoek en innovatie. Met een eigen vermogen van 87,4 miljoen euro en een goede solvabiliteit blijft de financiële positie van CRV onverminderd sterk.

Ledenvoordeel uitgekeerd

Het boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 498.000 euro. De ledenraad heeft op voordracht van het hoofdbestuur besloten om dit jaar weer ledenvoordeel uit te keren. Dit betekent dat, naar rato van de omzet, een bedrag van in totaal 346.000 euro zal worden uitbetaald. Dit is al in de jaarcijfers verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste cijfers op een rij gezet.

Het volledige digitale jaarverslag is te vinden op de site van Coöperatie CRV.

Tabel 1 – Belangrijkste kengetallen van het boekjaar 2019-2020 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

  2019-2020 2018-2019
aantal leden in Nederland en Vlaanderen  23.086 23.616
aantal medewerkers 1.367 1.337
netto-omzet voor ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 172 171
ledenvoordeel (x € 1 miljoen) 0,3 0
bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen) 0,5 4,3
nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen) 0,5 3,7
eigen vermogen (x € 1 miljoen) 87,4 91,1

 Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.