Commissie-Remkes: ‘Geen vergunning voor beweiden en bemesten’


Door emissiearm uitrijden is de werkelijke ammoniakemissie vaak lager dan waarmee bij het verlenen van een vergunning rekening is gehouden
vrijdag, 20 december, 2019

Voor beweiden is geen vergunning nodig en voor bemesten in vrijwel alle gevallen ook niet.

Dit stelt de commissie-Remkes in een tussentijds adviesrapport. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Schouten dat de inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Emissie lager dan vergunning

De adviescommissie wijst erop dat de emissie van ammoniak van weidende koeien lager is dan van koeien die op stal staan. Bij het verlenen van vergunningen is voor weidende bedrijven rekening gehouden met een vijf procent lagere ammoniakemissie. In de praktijk zal het effect echter groter zijn. De werkelijke ammoniakemissie bij beweiden is dus lager dan de emissie waarmee in de vergunning rekening wordt gehouden. Een vergunning voor beweiden is volgens de commissie daarom niet nodig.

Effect emissiearm uitrijden

De commissie-Remkes geeft verder aan dat de emissie van ammoniak bij het aanwenden van mest de laatste jaren is afgenomen door strengere gebruiksnormen en emissiearm uitrijden. Hierdoor is de werkelijke ammoniakemissie in de meeste gevallen lager dan de emissie waarmee in de vergunning rekening is gehouden. Deze is in het overgrote deel van de gevallen gebaseerd op de situatie op 7 december 2004. Dit betekent dat ook voor bemesting meestal geen aanvullende vergunning nodig zal zijn.

Gewijzigd grondgebruik vraagt onderzoek

De adviescommissie maakt nog wel een uitzondering voor situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om percelen die structureel omgezet zijn van bouwland naar grasland of percelen die in de uitgangssituaties niet werden bemest, maar nu wel. De commissie adviseert om in deze gevallen per bedrijf op basis van gegevens uit de gecombineerde opgave  te onderzoeken of de emissie van ammoniak echt hoger is of wordt gecompenseerd door emissiearm uitrijden. Als de emissie hoger is en dit effect heeft op Natura 2000-gebieden is mogelijk wel een vergunning nodig.

Het volledige rapport van de adviescommissie over beweiden en bemesten is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.

 

 

 


0 reacties

Door emissiearm uitrijden is de werkelijke ammoniakemissie vaak lager dan waarmee bij het verlenen van een vergunning rekening is gehouden
vrijdag, 20 december, 2019

Voor beweiden is geen vergunning nodig en voor bemesten in vrijwel alle gevallen ook niet.

Dit stelt de commissie-Remkes in een tussentijds adviesrapport. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Schouten dat de inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Emissie lager dan vergunning

De adviescommissie wijst erop dat de emissie van ammoniak van weidende koeien lager is dan van koeien die op stal staan. Bij het verlenen van vergunningen is voor weidende bedrijven rekening gehouden met een vijf procent lagere ammoniakemissie. In de praktijk zal het effect echter groter zijn. De werkelijke ammoniakemissie bij beweiden is dus lager dan de emissie waarmee in de vergunning rekening wordt gehouden. Een vergunning voor beweiden is volgens de commissie daarom niet nodig.

Effect emissiearm uitrijden

De commissie-Remkes geeft verder aan dat de emissie van ammoniak bij het aanwenden van mest de laatste jaren is afgenomen door strengere gebruiksnormen en emissiearm uitrijden. Hierdoor is de werkelijke ammoniakemissie in de meeste gevallen lager dan de emissie waarmee in de vergunning rekening is gehouden. Deze is in het overgrote deel van de gevallen gebaseerd op de situatie op 7 december 2004. Dit betekent dat ook voor bemesting meestal geen aanvullende vergunning nodig zal zijn.

Gewijzigd grondgebruik vraagt onderzoek

De adviescommissie maakt nog wel een uitzondering voor situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om percelen die structureel omgezet zijn van bouwland naar grasland of percelen die in de uitgangssituaties niet werden bemest, maar nu wel. De commissie adviseert om in deze gevallen per bedrijf op basis van gegevens uit de gecombineerde opgave  te onderzoeken of de emissie van ammoniak echt hoger is of wordt gecompenseerd door emissiearm uitrijden. Als de emissie hoger is en dit effect heeft op Natura 2000-gebieden is mogelijk wel een vergunning nodig.

Het volledige rapport van de adviescommissie over beweiden en bemesten is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.