CDM: ‘Water vasthouden effectief tegen uitspoeling nitraat’


Vernatting van droge zandgronden beperkt groei- en stikstofverlies in perioden van droogte
maandag, 19 april, 2021

Regenwater langer vasthouden (en daardoor voorkomen dat het afspoelt naar oppervlaktewater) is een effectieve maatregel om uitspoeling van nitraat naar grondwater te beperken. Ook permanente gewasbedekking – lees: verplichte teelt van een nagewas – kan hieraan bijdragen.

Dit komt naar voren uit  een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan minister Schouten.

Voorbereiding actieprogramma nitraat

De minister had om dit advies gevraagd ter voorbereiding op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn dat eind dit jaar aan de Europese Commissie moet worden aangeboden. Hierin zal moeten worden aangegeven hoe Nederland de Europese nitraatrichtlijn (maximaal 50 milligram nitraat in het bovenste grondwater) wil halen. De afgelopen jaren lukte dat op een deel van de zand- en lössgronden niet. De minister overweegt daarom aanvullende maatregelen voor deze gebieden.

Minder groeiverlies bij droogte

Vernatting van uitspoelingsgevoelige gebieden vraagt onder andere om herinrichting van het waterbeheer wat overleg en tijd kost. Het is dan ook niet op korte termijn te realiseren. Daarnaast zouden teelt- en bemestingsvrije zones zo ingericht kunnen worden dat erosie en afspoeling bij hevige regenval wordt voorkomen. Door een hogere grondwaterstand loopt de gewasgroei minder terug bij droogte en daardoor wordt meer stikstof opgenomen en vastgelegd. Bovendien vermindert de uitspoeling van nitraat door meer denitrificatie.

Elf maatregelen beoordeeld

De CDM beoordeelde 11 maatregelen tegen nitraatuitspoeling op effectiviteit, uitvoerbaarheid en acceptatie in de praktijk. Daarbij ging het om maatregelen als stimuleren van de teelt van gewassen die niet gevoelig zijn voor uitspoeling, verruiming van het bouwplan, herinzaai van grasland in het voorjaar, precisiebemesting en verbreding van teelt- en bemestingsvrije zones.  Volgens de commissie is er geen enkele maatregel die zelfstandig effectief genoeg is om de gewenste grondwaterkwaliteit te halen. Waarschijnlijk is hiervoor een combinatie van maatregelen nodig.

Het volledige advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is te downloaden van de site van het ministerie van LNV.

 

 


0 reacties

Vernatting van droge zandgronden beperkt groei- en stikstofverlies in perioden van droogte
maandag, 19 april, 2021

Regenwater langer vasthouden (en daardoor voorkomen dat het afspoelt naar oppervlaktewater) is een effectieve maatregel om uitspoeling van nitraat naar grondwater te beperken. Ook permanente gewasbedekking – lees: verplichte teelt van een nagewas – kan hieraan bijdragen.

Dit komt naar voren uit  een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan minister Schouten.

Voorbereiding actieprogramma nitraat

De minister had om dit advies gevraagd ter voorbereiding op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn dat eind dit jaar aan de Europese Commissie moet worden aangeboden. Hierin zal moeten worden aangegeven hoe Nederland de Europese nitraatrichtlijn (maximaal 50 milligram nitraat in het bovenste grondwater) wil halen. De afgelopen jaren lukte dat op een deel van de zand- en lössgronden niet. De minister overweegt daarom aanvullende maatregelen voor deze gebieden.

Minder groeiverlies bij droogte

Vernatting van uitspoelingsgevoelige gebieden vraagt onder andere om herinrichting van het waterbeheer wat overleg en tijd kost. Het is dan ook niet op korte termijn te realiseren. Daarnaast zouden teelt- en bemestingsvrije zones zo ingericht kunnen worden dat erosie en afspoeling bij hevige regenval wordt voorkomen. Door een hogere grondwaterstand loopt de gewasgroei minder terug bij droogte en daardoor wordt meer stikstof opgenomen en vastgelegd. Bovendien vermindert de uitspoeling van nitraat door meer denitrificatie.

Elf maatregelen beoordeeld

De CDM beoordeelde 11 maatregelen tegen nitraatuitspoeling op effectiviteit, uitvoerbaarheid en acceptatie in de praktijk. Daarbij ging het om maatregelen als stimuleren van de teelt van gewassen die niet gevoelig zijn voor uitspoeling, verruiming van het bouwplan, herinzaai van grasland in het voorjaar, precisiebemesting en verbreding van teelt- en bemestingsvrije zones.  Volgens de commissie is er geen enkele maatregel die zelfstandig effectief genoeg is om de gewenste grondwaterkwaliteit te halen. Waarschijnlijk is hiervoor een combinatie van maatregelen nodig.

Het volledige advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is te downloaden van de site van het ministerie van LNV.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.