CBS: onjuiste conclusies over stikstofuitstoot rundveestallen


Er zijn nauwelijks verschillen in fosfaat- en stikstofwaarden tussen gangbare stallen en emissiearme stallen
donderdag, 7 november, 2019

De conclusies dat de stikstofuitstoot van rundveestallen drie keer zo hoog is dan tot nu toe wordt aangenomen, zijn onjuist.

Dat stelt CBS-onderzoeker Cor Pierik naar aanleiding van berichtgeving vandaag in Trouw en door de NOS. Het CBS bekeek de stikstof- en fosfaatwaarden in 90.000 mestmonsters en vergeleek die met de excreties van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM). Daarbij werd ook gekeken of er verschillen waren in de mest afkomstig van verschillende staltypen.

Hogere verliezen met name bij grupstal

‘Bij de emissiearme huisvesting bleek met name bij grupstallen de uitstoot hoger dan de berekende uitstoot’, aldus Cor Pierik. Het mediane stikstofverlies lag bij drijfmest op 14 procent, bij vaste mest op 39 procent. ‘Het klopt dus dat bij stallen met vaste mest de stikstofverliezen veel groter zijn, maar vaste mest betrof maar 0,1 procent van alle mestmonsters. Die drie keer hogere stikstofverliezen constateerden we dus maar bij een heel klein gedeelte. De getrokken conclusies zijn wel heel kort door de bocht.’    

Kanttekeningen bij uitkomsten

Deze negatieve berichtgeving over stikstofuitstoot bij rundvee komt op een dubieus moment, omdat het kabinet werkt aan plannen om de stikstokstofuitstoot te beperken. Het rapport dat CBS schreef, was bedoeld voor de vaststelling van nieuwe excretieforfaits in de Meststoffenwet. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen emissiearme en niet-emissiearme stallen. CBS vond niet tot nauwelijks onderscheid in stikstof- en fosfaatwaarden in de mest van de diverse staltypen, maar plaatste zelf ook kanttekeningen bij de uitkomsten. Zo kan er geen uitspraak worden gedaan over de werking van luchtwassers, omdat er geen gegevens van spuiwater, de reststroom van luchtwassers, bekend zijn. Via de afvoer van spuiwater wordt er ook stikstof afgevoerd. Ook is er gewerkt met vaste excretiewaarden voor ‘onder de staart’. Die waarden kunnen, zeker op bedrijfsniveau, afwijken door andere voersamenstelling.

Stikstofvormen relevant

‘Dit onderzoek vraagt vooral vervolgonderzoek’, stelt Cor Pierik dan ook vast. ‘Belangrijk is ook om na te gaan via welke vorm het stikstofverlies plaatsvindt. De ene vorm van stikstof is veel belastender voor het milieu dan de andere vorm.’

Klik hier om het CBS-rapport te lezen.

 


9 reacties

Er zijn nauwelijks verschillen in fosfaat- en stikstofwaarden tussen gangbare stallen en emissiearme stallen
donderdag, 7 november, 2019

De conclusies dat de stikstofuitstoot van rundveestallen drie keer zo hoog is dan tot nu toe wordt aangenomen, zijn onjuist.

Dat stelt CBS-onderzoeker Cor Pierik naar aanleiding van berichtgeving vandaag in Trouw en door de NOS. Het CBS bekeek de stikstof- en fosfaatwaarden in 90.000 mestmonsters en vergeleek die met de excreties van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM). Daarbij werd ook gekeken of er verschillen waren in de mest afkomstig van verschillende staltypen.

Hogere verliezen met name bij grupstal

‘Bij de emissiearme huisvesting bleek met name bij grupstallen de uitstoot hoger dan de berekende uitstoot’, aldus Cor Pierik. Het mediane stikstofverlies lag bij drijfmest op 14 procent, bij vaste mest op 39 procent. ‘Het klopt dus dat bij stallen met vaste mest de stikstofverliezen veel groter zijn, maar vaste mest betrof maar 0,1 procent van alle mestmonsters. Die drie keer hogere stikstofverliezen constateerden we dus maar bij een heel klein gedeelte. De getrokken conclusies zijn wel heel kort door de bocht.’    

Kanttekeningen bij uitkomsten

Deze negatieve berichtgeving over stikstofuitstoot bij rundvee komt op een dubieus moment, omdat het kabinet werkt aan plannen om de stikstokstofuitstoot te beperken. Het rapport dat CBS schreef, was bedoeld voor de vaststelling van nieuwe excretieforfaits in de Meststoffenwet. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen emissiearme en niet-emissiearme stallen. CBS vond niet tot nauwelijks onderscheid in stikstof- en fosfaatwaarden in de mest van de diverse staltypen, maar plaatste zelf ook kanttekeningen bij de uitkomsten. Zo kan er geen uitspraak worden gedaan over de werking van luchtwassers, omdat er geen gegevens van spuiwater, de reststroom van luchtwassers, bekend zijn. Via de afvoer van spuiwater wordt er ook stikstof afgevoerd. Ook is er gewerkt met vaste excretiewaarden voor ‘onder de staart’. Die waarden kunnen, zeker op bedrijfsniveau, afwijken door andere voersamenstelling.

Stikstofvormen relevant

‘Dit onderzoek vraagt vooral vervolgonderzoek’, stelt Cor Pierik dan ook vast. ‘Belangrijk is ook om na te gaan via welke vorm het stikstofverlies plaatsvindt. De ene vorm van stikstof is veel belastender voor het milieu dan de andere vorm.’

Klik hier om het CBS-rapport te lezen.

 

9 reacties


Reacties

Over de ontwikkeling van ammoniak was ook in het nieuws dat de ammoniak ook ontstaat door bacteriën groei in de mengmest. Dat die ontwikkeling van ammoniak voorkomen kan worden door de mest en gier binnen 3 uur te scheiden met een mestpers. Dat zie ik niet in de commentaren terug.

Wat een flut onderzoek. Hier wordt de landbouw weer een oor aan berekend. Die man moet zich diep schamen. Meten in de lucht is de enige manier waarop je kunt benaderen hoeveel stikstof er uitgestoten wordt. Als er door een goeie vertering meer in het dier blijft dan zit er automatisch minder in de mest. Het is dus geen vast gegeven en op elk bedrijf anders.

Het is langzaam maar zeker aan een gewoonte aan het worden dat elk onderzoeks bureau en elke onderzoeker zijn eigen onderzoek naar buiten kan brengen, elke generatie heeft weer nieuwe bevindingen en meetresultaten. Mest die gerijpt is dus ruwe mest is al eeuwen beter. Vraag het elke ervaren boer. Geen wetenschapper.

En dus moet er weer een vervolgonderzoek komen en op dat onderzoek moet ook weer een onderzoek komen en zo blijven we onderzoeken tot we een ons wegen, zakken worden gevuld en niemand schiet er iets mee op

Stikstof verlies in vaste mest, dat zal ook wel kloppen, want een mest monster van vastemest is alleen uit de hoop. Door regen water zal inderdaad stikstof uit de mest gaan en dat wordt in kelder opgevangen. Dus dat water zou je ook moeten bemonsteren om een goed beeld te krijgen. Dus als je mest monster van vervoer naast elkaar gaat leggen zal je nooit een totaal beeld krijgen, want je pakt niet alles mee. Regen water van vaste met is wel weer heel mooi product en dat zou je ook gewoon bovengronds kunnen uitrijden, want komt geen ammoniak meer bij vrij.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.