Bezorgde FC-boeren ageren tegen KoeMonitor


De BFC-boeren maken zich zorgen over de bescherming van hun gegevens in KoeMonitor
vrijdag, 17 januari, 2020

De belangengroep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFC-boeren) maakt zich grote zorgen over de opname van KoeMonitor in de leveringsvoorwaarden. Dit blijkt uit een brief die is gericht aan Johanna Fink Gremmels, voorzitter van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGB). Een kopie is verstuurd aan ZuivelNL.

KoeMonitor is, in opdracht van onder andere FrieslandCampina, ontwikkeld door ZuivelNL. Het is een systematiek voor de borging van diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid en vervangt instrumenten als de Continue Dier Monitoring (CDM) en het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB).

Moeite met bovenwettelijke eisen

Met de opname van KoeMonitoring in de leveringsvoorwaarden voldoen zuivelverwerkers aan wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid en dierwelzijn. Maar de systematiek bevat ook bovenwettelijke eisen. Met deze laatste hebben de BFC-boeren moeite. Zij zijn van mening dat tegenover bovenwettelijke eisen een extra beloning zou moeten staan. Bovendien vinden ze dat KoeMonitor overhaast is ingevoerd, omdat er bij veehouders nog veel onduidelijkheid bestaat over de uitvoering.

Zorgen over privacy

Ten slotte maken de ondertekenaars van de brief ‒ die claimen te spreken namens een groot aantal leden  zich zorgen over de bescherming van hun gegevens. Volgens hen is dit in KoeMonitor niet goed geregeld en kunnen data zonder toestemming worden doorgespeeld. Overigens is het opmerkelijk dat de brief van de BFC-boeren is gericht aan de SGB. De geborgde dierenartsen spelen weliswaar een belangrijke rol in de uitvoering van KoeMonitor, maar de SGB is niet de bedenker noch de eigenaar van de systematiek. Dat is ZuivelNL.

Opgenomen in Foqus planet

De BFC-boeren uitten hun vragen en zorgen over KoeMonitor eerder in gesprekken met afgevaardigden van het bestuur van FrieslandCampina. Dit heeft volgens hen niet geleid tot duidelijkheid. De ledenraad van FrieslandCampina heeft half december ingestemd met de opname van KoeMonitor in de basiseisen van Foqus planet vanaf 1 januari 2020. Wel is met de BFC-boeren afgesproken dat voorlopig geen melk zal worden geweigerd op basis van het niet voldoen aan KoeMonitor.

 

 


0 reacties

De BFC-boeren maken zich zorgen over de bescherming van hun gegevens in KoeMonitor
vrijdag, 17 januari, 2020

De belangengroep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFC-boeren) maakt zich grote zorgen over de opname van KoeMonitor in de leveringsvoorwaarden. Dit blijkt uit een brief die is gericht aan Johanna Fink Gremmels, voorzitter van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGB). Een kopie is verstuurd aan ZuivelNL.

KoeMonitor is, in opdracht van onder andere FrieslandCampina, ontwikkeld door ZuivelNL. Het is een systematiek voor de borging van diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid en vervangt instrumenten als de Continue Dier Monitoring (CDM) en het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB).

Moeite met bovenwettelijke eisen

Met de opname van KoeMonitoring in de leveringsvoorwaarden voldoen zuivelverwerkers aan wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid en dierwelzijn. Maar de systematiek bevat ook bovenwettelijke eisen. Met deze laatste hebben de BFC-boeren moeite. Zij zijn van mening dat tegenover bovenwettelijke eisen een extra beloning zou moeten staan. Bovendien vinden ze dat KoeMonitor overhaast is ingevoerd, omdat er bij veehouders nog veel onduidelijkheid bestaat over de uitvoering.

Zorgen over privacy

Ten slotte maken de ondertekenaars van de brief ‒ die claimen te spreken namens een groot aantal leden  zich zorgen over de bescherming van hun gegevens. Volgens hen is dit in KoeMonitor niet goed geregeld en kunnen data zonder toestemming worden doorgespeeld. Overigens is het opmerkelijk dat de brief van de BFC-boeren is gericht aan de SGB. De geborgde dierenartsen spelen weliswaar een belangrijke rol in de uitvoering van KoeMonitor, maar de SGB is niet de bedenker noch de eigenaar van de systematiek. Dat is ZuivelNL.

Opgenomen in Foqus planet

De BFC-boeren uitten hun vragen en zorgen over KoeMonitor eerder in gesprekken met afgevaardigden van het bestuur van FrieslandCampina. Dit heeft volgens hen niet geleid tot duidelijkheid. De ledenraad van FrieslandCampina heeft half december ingestemd met de opname van KoeMonitor in de basiseisen van Foqus planet vanaf 1 januari 2020. Wel is met de BFC-boeren afgesproken dat voorlopig geen melk zal worden geweigerd op basis van het niet voldoen aan KoeMonitor.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.