Bedrijven molken intensiever en efficiënter in 2016


donderdag, 27 juli, 2017

Een gemiddeld Nederlands bedrijf was in 2016 intensiever en werkte efficiënter dan in de twee jaar daarvoor. Per hectare leverde een bedrijf gemiddeld 18.465 kg melk, bijna 350 kg meer dan in 2015.

Gemiddeld telden bedrijven in 2016 114,2 melkkoeien, die per bedrijf 1.004.473 kg melk afleverden. In 2015 waren dit gemiddeld 114,4 koeien en produceerden zij per bedrijf ruim 14.000 kg melk minder. Dit blijkt uit de duurzaamheidskengetallen melkveehouderij van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviseurs (VLB). In de Vereniging zijn de agrarische accoutantsbedrijven ABAB, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa, Countus en Flynth vertegenwoordigd. In de duurzaamheidskengetallen zijn de gegevens van 550 bedrijven opgenomen.  

Minder jongvee

Om te kunnen voldoen aan de grondgebondenheidseisen sneden bedrijven de afgelopen jaren duidelijk in het jongveebestand. Per 10 melkkoeien waren er in 2016 6,5 stuks jongvee, ten opzichte van 7,17 in 2015 en 7,56 in 2014. Door de afname van het aantal stuks jongvee daalt de veedichtheid een tiende naar 2,8 gve per hectare. 

Fosfaatefficiëntie licht verbeterd

Als gevolg van de focus op het verlagen van de fosfaatproductie nam de melkproductie per kg fosfaat toe. De fosfaatefficiëntie van de veestapel verbeterde daardoor licht, van 32,8 procent in 2015 naar 32,6 procent in 2016. Maar de keerzijde hiervan is een toename van het negatieve fosfaatbodemoverschot naar -11,6 kg per hectare. Door de toenemende fosfaatefficiëntie en de iets afnemende stikstofefficiëntie van de veestapel neemt de stikstof-fosfaatverhouding in de mest toe. Hierdoor is binnen de derogatie de jaarlijkse fosfaatonttrekking door de teelt van voedergewassen niet meer te compenseren met rundveemest.

Weidegang blijft gelijk

Er waren in 2016 iets meer bedrijven met een automatisch melksysteem (27 procent). Ondanks deze toename is het percentage bedrijven met een vorm van weidegang gelijk gebleven en is er een stijging van het aantal uren weidegang.


0 reacties

donderdag, 27 juli, 2017

Een gemiddeld Nederlands bedrijf was in 2016 intensiever en werkte efficiënter dan in de twee jaar daarvoor. Per hectare leverde een bedrijf gemiddeld 18.465 kg melk, bijna 350 kg meer dan in 2015.

Gemiddeld telden bedrijven in 2016 114,2 melkkoeien, die per bedrijf 1.004.473 kg melk afleverden. In 2015 waren dit gemiddeld 114,4 koeien en produceerden zij per bedrijf ruim 14.000 kg melk minder. Dit blijkt uit de duurzaamheidskengetallen melkveehouderij van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviseurs (VLB). In de Vereniging zijn de agrarische accoutantsbedrijven ABAB, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa, Countus en Flynth vertegenwoordigd. In de duurzaamheidskengetallen zijn de gegevens van 550 bedrijven opgenomen.  

Minder jongvee

Om te kunnen voldoen aan de grondgebondenheidseisen sneden bedrijven de afgelopen jaren duidelijk in het jongveebestand. Per 10 melkkoeien waren er in 2016 6,5 stuks jongvee, ten opzichte van 7,17 in 2015 en 7,56 in 2014. Door de afname van het aantal stuks jongvee daalt de veedichtheid een tiende naar 2,8 gve per hectare. 

Fosfaatefficiëntie licht verbeterd

Als gevolg van de focus op het verlagen van de fosfaatproductie nam de melkproductie per kg fosfaat toe. De fosfaatefficiëntie van de veestapel verbeterde daardoor licht, van 32,8 procent in 2015 naar 32,6 procent in 2016. Maar de keerzijde hiervan is een toename van het negatieve fosfaatbodemoverschot naar -11,6 kg per hectare. Door de toenemende fosfaatefficiëntie en de iets afnemende stikstofefficiëntie van de veestapel neemt de stikstof-fosfaatverhouding in de mest toe. Hierdoor is binnen de derogatie de jaarlijkse fosfaatonttrekking door de teelt van voedergewassen niet meer te compenseren met rundveemest.

Weidegang blijft gelijk

Er waren in 2016 iets meer bedrijven met een automatisch melksysteem (27 procent). Ondanks deze toename is het percentage bedrijven met een vorm van weidegang gelijk gebleven en is er een stijging van het aantal uren weidegang.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.