Afromingspercentage fosfaatrechten vastgesteld op 8,3 procent


Op voorhand was rekening gehouden met een afromingspercentage tot 10 procent
woensdag, 12 juli, 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft het afromingspercentage voor de fosfaatrechten vastgesteld op 8,3 procent. Niet-grondgebonden bedrijven krijgen hierdoor het aantal fosfaatrechten van peildatum 2 juli 2015 min 8,3 procent.

De afroming is nodig om onder het sectorplafond fosfaatproductie van 84,9 miljoen kilo te komen. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft Van Dam geadviseerd over het kortingspercentage voor het fosfaatrechtenstelsel dat ingaat op 1 januari 2018. Het in werking treden van het stelsel is nog wel afhankelijk van het zicht op nieuwe derogatie voor de periode 2018-2021.

Van 5,1 naar 8,3 procent

Op basis van de situatie op de peildatum zou een generieke korting van 5,1 procent noodzakelijk zijn. Dit percentage stijgt naar 7,3 procent doordat op initiatief van de Tweede Kamer grondgebonden bedrijven en bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot zijn uitgesloten van afroming. Door een kleine verruiming van de knelgevallenregeling is het percentage uiteindelijk vastgesteld op 8,3 procent. Op voorhand werd rekening gehouden met een afromingspercentage tot 10 procent.

Knelgevallenregeling voor nieuw gestarte bedrijven

Op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten heeft de staatssecretaris de knelgevallenregeling uitgebreid met twee categorieën. Het betreft nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die getroffen zijn door projecten van algemeen belang, zoals de realisatie van een natuurgebied of de aanleg van publieke infrastructuur. In de knelgevallenvoorziening was al een regeling opgenomen voor boeren in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur die op 1 januari 2018 van kracht moet worden.

Onomkeerbare verplichtingen geen knelgeval

De knelgevallenregeling is dus niet uitgebreid met bedrijven die onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan voor 2 juli 2015 of biologische bedrijven. Een deel van deze bedrijven is eerder in een kort geding door de rechter in het gelijk gesteld, maar hiertegen is Van Dam al eerder in hoger beroep gegaan. Dit spoedappel dient op zijn vroegst in augustus.

Geen veiligheidsmarge

Begin juli heeft de staatssecretaris twee keer overleg gevoerd met sectorpartijen over het vast te stellen kortingspercentage. LTO Nederland meldt in een persbericht dat ze zich sterk heeft ingezet om geen veiligheidsmarge in te bouwen bovenop het generieke kortingspercentage van 8,3 procent. Iets wat Van Dam in eerste instantie wel voorstelde om tegenvallers op te vangen rond bijvoorbeeld bezwaar- en beroepsprocedures en hogere gehalten fosfaat in het ruwvoer. LTO geeft aan dat het percentage nu aanzienlijk lager is uitgevallen. Van Dam geeft wel aan dat wanneer de fosfaatproductie alsnog hoger wordt dan het sectorplafond, een additionele generieke korting volgend jaar noodzakelijk is.

Lees hier het advies over het afromingspercentage van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Lees hier het advies over de knelgevallenregeling van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten.


0 reacties

Op voorhand was rekening gehouden met een afromingspercentage tot 10 procent
woensdag, 12 juli, 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft het afromingspercentage voor de fosfaatrechten vastgesteld op 8,3 procent. Niet-grondgebonden bedrijven krijgen hierdoor het aantal fosfaatrechten van peildatum 2 juli 2015 min 8,3 procent.

De afroming is nodig om onder het sectorplafond fosfaatproductie van 84,9 miljoen kilo te komen. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft Van Dam geadviseerd over het kortingspercentage voor het fosfaatrechtenstelsel dat ingaat op 1 januari 2018. Het in werking treden van het stelsel is nog wel afhankelijk van het zicht op nieuwe derogatie voor de periode 2018-2021.

Van 5,1 naar 8,3 procent

Op basis van de situatie op de peildatum zou een generieke korting van 5,1 procent noodzakelijk zijn. Dit percentage stijgt naar 7,3 procent doordat op initiatief van de Tweede Kamer grondgebonden bedrijven en bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot zijn uitgesloten van afroming. Door een kleine verruiming van de knelgevallenregeling is het percentage uiteindelijk vastgesteld op 8,3 procent. Op voorhand werd rekening gehouden met een afromingspercentage tot 10 procent.

Knelgevallenregeling voor nieuw gestarte bedrijven

Op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten heeft de staatssecretaris de knelgevallenregeling uitgebreid met twee categorieën. Het betreft nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die getroffen zijn door projecten van algemeen belang, zoals de realisatie van een natuurgebied of de aanleg van publieke infrastructuur. In de knelgevallenvoorziening was al een regeling opgenomen voor boeren in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur die op 1 januari 2018 van kracht moet worden.

Onomkeerbare verplichtingen geen knelgeval

De knelgevallenregeling is dus niet uitgebreid met bedrijven die onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan voor 2 juli 2015 of biologische bedrijven. Een deel van deze bedrijven is eerder in een kort geding door de rechter in het gelijk gesteld, maar hiertegen is Van Dam al eerder in hoger beroep gegaan. Dit spoedappel dient op zijn vroegst in augustus.

Geen veiligheidsmarge

Begin juli heeft de staatssecretaris twee keer overleg gevoerd met sectorpartijen over het vast te stellen kortingspercentage. LTO Nederland meldt in een persbericht dat ze zich sterk heeft ingezet om geen veiligheidsmarge in te bouwen bovenop het generieke kortingspercentage van 8,3 procent. Iets wat Van Dam in eerste instantie wel voorstelde om tegenvallers op te vangen rond bijvoorbeeld bezwaar- en beroepsprocedures en hogere gehalten fosfaat in het ruwvoer. LTO geeft aan dat het percentage nu aanzienlijk lager is uitgevallen. Van Dam geeft wel aan dat wanneer de fosfaatproductie alsnog hoger wordt dan het sectorplafond, een additionele generieke korting volgend jaar noodzakelijk is.

Lees hier het advies over het afromingspercentage van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Lees hier het advies over de knelgevallenregeling van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.