Afrekenbare stoffenbalans nog niet praktijkrijp


De voor een afrekenbare stoffenbalans benodigde data over onder meer ruwvoervoorraad zijn nu niet nauwkeurig genoeg en niet goed te borgen
vrijdag, 22 april, 2022

Voorlopig krijgen melkveehouders nog niet te maken met een afrekenbare stoffenbalans. Dat schrijft minister Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Een afrekenbare stoffenbalans (asb) zou een manier kunnen zijn om te sturen op milieudoelen. Zo’n balans brengt de mineralenstromen van en naar een boerderij in beeld. Een boerderij voert bijvoorbeeld kunstmest en krachtvoer aan en melk en vlees af. Met het verschil tussen aan- en afvoer kan het totale verlies, ofwel de emissie, worden bepaald. Een boerenbedrijf zou vervolgens op die milieuprestaties kunnen worden afgerekend.

Data beweidingsduur en ruwvoervoorraden

Maar die berekening kent een aantal haken en ogen, zo schetst Staghouwer. Zo zegt het verschil tussen aan- en afvoer onvoldoende over gasvormige emissies als methaan, ammoniak en lachgas. Voor een volledige afrekenbare stoffenbalans voor mest-, stikstof- en klimaatbeleid op bedrijfsniveau zouden heel veel bedrijfsspecifieke gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld over beweidingsduur en ruwvoervoorraden. Deze data zijn nu niet nauwkeurig genoeg en niet goed te borgen.

Meten emissies in open stallen

Ook het meten van emissies van broeikasgassen en ammoniak in open stallen en in het open veld is nog lastig. Daarmee is het nog te vroeg om bedrijven individueel te kunnen afrekenen op een afrekenbare stoffenbalans.  

Tegelijkertijd ziet Staghouwer op middellange termijn wel perspectief voor een afrekenbare stoffenbalans met regulerende heffingen om te sturen op ammoniak en broeikasgassen. Met name versterking van beweidingsdata is daarvoor noodzakelijk evenals een beter inzicht in de rantsoensamenstelling op een bedrijf. De minister gaat hiervoor in overleg met de sector.


0 reacties

De voor een afrekenbare stoffenbalans benodigde data over onder meer ruwvoervoorraad zijn nu niet nauwkeurig genoeg en niet goed te borgen
vrijdag, 22 april, 2022

Voorlopig krijgen melkveehouders nog niet te maken met een afrekenbare stoffenbalans. Dat schrijft minister Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Een afrekenbare stoffenbalans (asb) zou een manier kunnen zijn om te sturen op milieudoelen. Zo’n balans brengt de mineralenstromen van en naar een boerderij in beeld. Een boerderij voert bijvoorbeeld kunstmest en krachtvoer aan en melk en vlees af. Met het verschil tussen aan- en afvoer kan het totale verlies, ofwel de emissie, worden bepaald. Een boerenbedrijf zou vervolgens op die milieuprestaties kunnen worden afgerekend.

Data beweidingsduur en ruwvoervoorraden

Maar die berekening kent een aantal haken en ogen, zo schetst Staghouwer. Zo zegt het verschil tussen aan- en afvoer onvoldoende over gasvormige emissies als methaan, ammoniak en lachgas. Voor een volledige afrekenbare stoffenbalans voor mest-, stikstof- en klimaatbeleid op bedrijfsniveau zouden heel veel bedrijfsspecifieke gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld over beweidingsduur en ruwvoervoorraden. Deze data zijn nu niet nauwkeurig genoeg en niet goed te borgen.

Meten emissies in open stallen

Ook het meten van emissies van broeikasgassen en ammoniak in open stallen en in het open veld is nog lastig. Daarmee is het nog te vroeg om bedrijven individueel te kunnen afrekenen op een afrekenbare stoffenbalans.  

Tegelijkertijd ziet Staghouwer op middellange termijn wel perspectief voor een afrekenbare stoffenbalans met regulerende heffingen om te sturen op ammoniak en broeikasgassen. Met name versterking van beweidingsdata is daarvoor noodzakelijk evenals een beter inzicht in de rantsoensamenstelling op een bedrijf. De minister gaat hiervoor in overleg met de sector.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.