Adviesrapport nieuw kabinet zet in op krimp veestapel


Technische maatregelen om stikstofuitstoot te beperken zijn op lange termijn onvoldoende om de doelstellingen in emissiereductie te halen
vrijdag, 19 maart, 2021

‘Een krimp van de veestapel is geen beleidsdoel op zich, maar kan wel een effectief middel zijn om de druk van de landbouwsector op de milieugebruiksruimte te verlagen.’

Het is een passage uit een van de adviesrapporten die vandaag zijn gepresenteerd over het stikstofbeleid tot 2050. De rapporten zijn in opdracht van het demissionaire kabinet opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau met als doel het nieuwe kabinet input te geven voor het toekomstig stikstofbeleid.

Technische oplossingen niet voldoende

In de uitgebreide rapporten wordt gekeken naar alle sectoren, maar de conclusie is dat de grootste stappen zijn te zetten in de reductie van stikstofuitstoot in de veehouderij. Met name de melkveehouderijsector wordt daarbij genoemd. ‘Met technische- en managementmaatregelen kan de komende jaren een significante reductie van de NH3-emissie in de landbouwsector gerealiseerd worden. Innovatie kan op de langere termijn dit reductiepotentieel nog verder vergroten. Tegelijkertijd is de uitdaging op het gebied van stikstof en klimaat groot. Hoe eerder en hoe meer de emissies gereduceerd moeten worden, hoe moeilijker de reductieopgave alleen met technische maatregelen ingevuld kan worden’, zo schrijven de onderzoekers.

Praktische uitvoerbaarheid een probleem

LTO Nederland heeft al zich sterk verzet tegen adviezen. De belangenorganisatie vreest dat Nederland met de huidige benadering van de stikstofproblematiek steeds verder wegzakt in een planmatige en weinig realistische benadering. Dit heeft grote economische gevolgen voor veel bedrijven en het platteland. Bij veel voorstellen uit de adviezen is praktische uitvoerbaarheid een groot probleem waar te makkelijk overheen wordt gestapt. Bovendien ontbreekt wederom een benadering die rechtdoet aan het verdienvermogen van boeren en tuinders.

Klik hier om de adviesrapporten te bekijken.

 


2 reacties

Technische maatregelen om stikstofuitstoot te beperken zijn op lange termijn onvoldoende om de doelstellingen in emissiereductie te halen
vrijdag, 19 maart, 2021

‘Een krimp van de veestapel is geen beleidsdoel op zich, maar kan wel een effectief middel zijn om de druk van de landbouwsector op de milieugebruiksruimte te verlagen.’

Het is een passage uit een van de adviesrapporten die vandaag zijn gepresenteerd over het stikstofbeleid tot 2050. De rapporten zijn in opdracht van het demissionaire kabinet opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau met als doel het nieuwe kabinet input te geven voor het toekomstig stikstofbeleid.

Technische oplossingen niet voldoende

In de uitgebreide rapporten wordt gekeken naar alle sectoren, maar de conclusie is dat de grootste stappen zijn te zetten in de reductie van stikstofuitstoot in de veehouderij. Met name de melkveehouderijsector wordt daarbij genoemd. ‘Met technische- en managementmaatregelen kan de komende jaren een significante reductie van de NH3-emissie in de landbouwsector gerealiseerd worden. Innovatie kan op de langere termijn dit reductiepotentieel nog verder vergroten. Tegelijkertijd is de uitdaging op het gebied van stikstof en klimaat groot. Hoe eerder en hoe meer de emissies gereduceerd moeten worden, hoe moeilijker de reductieopgave alleen met technische maatregelen ingevuld kan worden’, zo schrijven de onderzoekers.

Praktische uitvoerbaarheid een probleem

LTO Nederland heeft al zich sterk verzet tegen adviezen. De belangenorganisatie vreest dat Nederland met de huidige benadering van de stikstofproblematiek steeds verder wegzakt in een planmatige en weinig realistische benadering. Dit heeft grote economische gevolgen voor veel bedrijven en het platteland. Bij veel voorstellen uit de adviezen is praktische uitvoerbaarheid een groot probleem waar te makkelijk overheen wordt gestapt. Bovendien ontbreekt wederom een benadering die rechtdoet aan het verdienvermogen van boeren en tuinders.

Klik hier om de adviesrapporten te bekijken.

 

2 reacties


Reacties

de mestmonsters van melkveebedrijven onderling laten zo'n groot onderling verschil zien in totaal stikstof en ammoniakstikstof dat er kansen te over zijn om doormiddel van voedingsaanpassingen en bedrijfsvoering een enorme emissie reductie te halen en inkrimping van melkkoeien te voorkomen. Dit hoeft absoluut niet ten koste van de melkproductie te gaan.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.