750 euro subsidie voor weiden vóór eerste snede


Voor de stimulering van weidegang en weidevogelbeheer komt 4 miljoen euro vrij
woensdag, 3 februari, 2016

Melkveehouders die hun koeien vóór het maaien van de eerste snede al de wei in doen, ontvangen per bedrijf 750 euro subsidie.

Dat maakte staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin maakt hij de verdeling bekend van de bijna 30 miljoen euro EU-steun die Nederland in september 2015 kreeg toegezegd van de Europese Unie om de melkvee- en varkenshouderij te ondersteunen.

Mozaïek tussen weidepercelen

Door koeien voor het maaien van de eerste snede gras (circa 15 april 2016) te weiden ontstaat meer mozaïek tussen weidepercelen die geweid en gemaaid worden. Volgens Van Dam wordt er zo meer ruimte geboden aan weidevogels in het weidebroedseizoen. In totaal komt voor deze stimulering van weidegang en weidevogelbeheer 4 miljoen euro vrij.

500 euro voor deelname aan Kringloopwijzer

Voor het uitrollen van de Kringloopwijzer zal 3 miljoen euro uit de subsidiepot beschikbaar komen. Melkveehouders die deelnemen aan de Kringloopwijzer krijgen een korting van maximaal 500 euro per melkveehouder voor de analyse van kuil- en grondmonsters.

Geld voor aanpak ibr/bvd en antibioticagebruik

Om de diergezondheid op melkveebedrijven te verbeteren en het antibioticagebruik verder terug te dringen is er eveneens 3 miljoen euro gereserveerd. Melkveehouders krijgen maximaal 500 euro als bijdrage aan de kosten van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) of een andere aanbieder voor het vrij worden van IBR en/of BVD. Ook kan een melkveehouder dit bedrag besteden om een bedrijfsantibiogram voor mastitis te laten uitvoeren op zijn bedrijf.

LTO tevreden over verdeling geld

Kees Romijn, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij, laat weten tevreden te zijn met het feit dat het geld op het boerenef terecht komt. 'Via deze bestedingslijn is dat gelukt. Niet rechtstreeks, maar via lagere kosten. Het bedrag voor individuele melkveehouders is beperkt, maar op de dossiers mineralenefficiency, diergezondheid en weidegang kunnen flinke stappen gezet worden.'

Tien miljoen euro naar privaat mestfonds

Tot slot gaat 10 miljoen euro naar samenwerking tussen varkenshouders en melkveehouders voor het opzetten van collectieven voor mestverwerking. Met deze regeling kunnen inleggelden van veehouders bij verwerkingsinitiatieven worden verdubbeld. Bij deze initiatieven moet minstens 50.000 ton drijfmest worden verwerkt en tachtig procent van de fosfaat buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet.

Hans Huijbers, portefeuillehouder Duurzaamheid bij LTO Nederland, is positief: 'Dit zal bijdragen aan een evenwicht op de mestmarkt. Per saldo leiden de maatregelen tot een verlaging van de mestafzetkosten. Dit is cruciaal, want op veel varkens- en melkveebedrijven vormen mestafzetkosten een steeds zwaardere last.'


0 reacties

Voor de stimulering van weidegang en weidevogelbeheer komt 4 miljoen euro vrij
woensdag, 3 februari, 2016

Melkveehouders die hun koeien vóór het maaien van de eerste snede al de wei in doen, ontvangen per bedrijf 750 euro subsidie.

Dat maakte staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin maakt hij de verdeling bekend van de bijna 30 miljoen euro EU-steun die Nederland in september 2015 kreeg toegezegd van de Europese Unie om de melkvee- en varkenshouderij te ondersteunen.

Mozaïek tussen weidepercelen

Door koeien voor het maaien van de eerste snede gras (circa 15 april 2016) te weiden ontstaat meer mozaïek tussen weidepercelen die geweid en gemaaid worden. Volgens Van Dam wordt er zo meer ruimte geboden aan weidevogels in het weidebroedseizoen. In totaal komt voor deze stimulering van weidegang en weidevogelbeheer 4 miljoen euro vrij.

500 euro voor deelname aan Kringloopwijzer

Voor het uitrollen van de Kringloopwijzer zal 3 miljoen euro uit de subsidiepot beschikbaar komen. Melkveehouders die deelnemen aan de Kringloopwijzer krijgen een korting van maximaal 500 euro per melkveehouder voor de analyse van kuil- en grondmonsters.

Geld voor aanpak ibr/bvd en antibioticagebruik

Om de diergezondheid op melkveebedrijven te verbeteren en het antibioticagebruik verder terug te dringen is er eveneens 3 miljoen euro gereserveerd. Melkveehouders krijgen maximaal 500 euro als bijdrage aan de kosten van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) of een andere aanbieder voor het vrij worden van IBR en/of BVD. Ook kan een melkveehouder dit bedrag besteden om een bedrijfsantibiogram voor mastitis te laten uitvoeren op zijn bedrijf.

LTO tevreden over verdeling geld

Kees Romijn, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij, laat weten tevreden te zijn met het feit dat het geld op het boerenef terecht komt. 'Via deze bestedingslijn is dat gelukt. Niet rechtstreeks, maar via lagere kosten. Het bedrag voor individuele melkveehouders is beperkt, maar op de dossiers mineralenefficiency, diergezondheid en weidegang kunnen flinke stappen gezet worden.'

Tien miljoen euro naar privaat mestfonds

Tot slot gaat 10 miljoen euro naar samenwerking tussen varkenshouders en melkveehouders voor het opzetten van collectieven voor mestverwerking. Met deze regeling kunnen inleggelden van veehouders bij verwerkingsinitiatieven worden verdubbeld. Bij deze initiatieven moet minstens 50.000 ton drijfmest worden verwerkt en tachtig procent van de fosfaat buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet.

Hans Huijbers, portefeuillehouder Duurzaamheid bij LTO Nederland, is positief: 'Dit zal bijdragen aan een evenwicht op de mestmarkt. Per saldo leiden de maatregelen tot een verlaging van de mestafzetkosten. Dit is cruciaal, want op veel varkens- en melkveebedrijven vormen mestafzetkosten een steeds zwaardere last.'

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.