Economie

Melkveehouders verliezen vertrouwen in rendabiliteit, stemming blijft goed

Melkveehouders hebben op glastuinbouwers na het minste vertrouwen in hun eigen bedrijf
Melkveehouders hebben op glastuinbouwers na het minste vertrouwen in hun eigen bedrijf

Bijna evenveel melkveehouders zijn positief als negatief over de leefbaarheid van hun bedrijf. De stemming onder melkveehouders en de verwachting die ze hebben voor de komende twee tot drie jaar voor hun bedrijf liggen uit elkaar.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex, waarin sinds 2013 elk kwartaal het vertrouwen van ondernemers in de agrarische sector wordt vastgesteld. Hoewel de Agro Vertrouwensindex op de glastuinbouw na in alle andere sectoren toenam, daalde de index voor de melkveehouderij het afgelopen kwartaal tot ongeveer een halve punt. Daarmee hebben melkveehouders op glastuinbouwers na het minste vertrouwen in hun eigen bedrijf.

Huidige stemming daalt, maar blijft op hoog niveau

Ook de stemmingsindex, die de huidige stemming in de melkveehouderij toont, nam in het eerste kwartaal van dit jaar met 8 punten af. Ondanks deze afname, ligt de stemmingsindex van de melkveehouderij met 30 punten boven het landelijk gemiddelde van 22 punten. Daarmee is de stemming in de melkveehouderij op de pluimveehouderij na het hoogst van de hele agrarische sector.

Sectordeskundige Jakob Jager bij Wageningen University & Research verwacht dat deze positieve stemming komt door de nog relatief hoge melkprijs. Afgelopen kwartaal daalde de melkprijs wel, maar ook de kunstmestprijzen namen af.

Lagere melkprijs en hoge kosten

Melkveehouders keken ook minder positief terug op de afgelopen twaalf maanden in tegenstelling tot het laatste kwartaal van 2023. De reden hiervan ligt bij de afnemende melkprijs, hoge kosten en de daardoor lagere winstverwachting in het laatste kwartaal van vorig jaar. Hoewel de productie beter werd beoordeeld dan een kwartaal eerder daalden ook de indexen van omzet en winst door de lagere prijzen.

Weinig vertrouwen in toekomst

In het laatste kwartaal van 2022 stelden melkveehouders hun verwachtingen voor de komende twaalf maanden al naar beneden bij. Dit zet zich ook in het eerste kwartaal van dit jaar door. Zoals in de zuivelnoteringen en de Global Dairy Trade – die in een jaar tijd met 35 tot 45 en 35 procent zijn afgenomen – ook al zichtbaar is, verwachten melkveehouders dat de hoge opbrengstprijzen niet het hele jaar aan zullen houden.

Ook hebben ondernemers in de melkveehouderij niet veel vertrouwen in de economische bedrijfssituatie voor de komende twee tot drie jaar. De index hiervoor ligt met -22 punten ver onder het langjarige gemiddelde van 5 punten. Jager schrijft deze daling toe aan de onzekerheid op het gebied van stikstofuitstoot, het verdwijnen van derogatie, klimaatdoelen, bufferstroken en grondgebondenheid.