Economie

Kosten FrieslandCampina stijgen in 2022 met 30 procent

FrieslandCampina trekt de komende tien jaar 1,5 miljard euro uit voor het aanscherpen van de klimaatdoelstellingen
FrieslandCampina trekt de komende tien jaar 1,5 miljard euro uit voor het aanscherpen van de klimaatdoelstellingen

FrieslandCampina rekent voor 2022 op een stijging van de kosten van 25 tot 30 procent.

Dat zegt Hein Schumacher in een interview met het Financieele Dagblad. De zuivelonderneming schrijft die kostenstijging toe aan de oorlog in Oekraïne en de inflatie, die ervoor zorgen dat energie- en grondstofprijzen de pan uitrijzen. Met op jaarbasis 10 miljard euro aan kosten betekent dit dat de kosten met ongeveer drie miljard euro zullen stijgen. ‘Die hogere kosten zullen we moeten doorberekenen.’

Liever technologische oplossingen dan krimp

De CEO van FrieslandCampina is ‘teleurgesteld’ over de stikstofplannen van het kabinet, die sommige gebieden een stikstofreductie van 70 procent opleggen. Schumacher geeft de voorkeur aan de eigen sectorplannen, die mikken op een reductie van 30 procent. ‘In bepaalde probleemgebieden kan naar krimp worden gekeken. Liever wil ik de melkveeteelt verduurzamen met technologische oplossingen. Als we daar niet meer in geloven, zijn we verloren. Een biologisch-dynamische knuffelboerderij in Drenthe biedt niet de oplossing voor het voedselvraagstuk in de wereld.'

1,5 miljard voor klimaatdoelstellingen

Schumacher ziet het beleid om broeikasgassen en stikstof terug te dringen als de grootste uitdaging van de komende tien jaar. Het bedrijf trekt volgens Schumacher de komende tien jaar 1,5 miljard euro uit voor het aanscherpen van de klimaatdoelstellingen.