Economie

Kalversector importeert minder dieren en verkort transportafstand

Er zijn nog vijf landen over van waaruit substantiële aantallen kalveren naar Nederland komen. Het belang van Duitsland als herkomstland is verder toegenomen
Er zijn nog vijf landen over van waaruit substantiële aantallen kalveren naar Nederland komen. Het belang van Duitsland als herkomstland is verder toegenomen

De Nederlandse vleeskalversector heeft in de eerst 17 weken (vier maanden) van dit jaar bijna 10.000 kalveren minder geïmporteerd dan in dezelfde periode van 2023. Ten opzichte van het jaar 2022 zijn het er bijna 25.000 minder.

Ook het aantal landen van waaruit kalveren zijn geïmporteerd is fors gedaald, zo blijkt uit cijfers van RVO.

Daling 8,5% in twee jaar tijd

Tot en met week 17 van dit jaar werden in Nederland ruim 269.000 kalveren geïmporteerd voor de vleeskalverhouderij. In dezelfde periode van 2023 bedroeg het aantal importkalveren circa 278.500 stuks, in 2022 was dat in de eerste vier maanden ongeveer 293.500 stuks. Dit betekent een daling van ongeveer 8,5 procent in twee jaar.

Meer kalveren uit Duitsland

Met een aandeel van ongeveer twee derde van de importen was Duitsland opnieuw het belangrijkste herkomstland. Ten opzichte van 2023 steeg het aantal Duitse kalveren met bijna 20.000 stuks, maar toen kwamen er in de eerste twee weken van het jaar geen Duitse kalveren de grens over in verband met de verhoging van de transportleeftijd van 28 dagen. Ook ten opzichte van 2022 is het aantal kalveren uit Duitsland dit jaar echter duidelijk gestegen.

Minder kalveren uit Ierland

De toename van het aantal Duitse kalveren ging onder andere ten koste van het aantal Ierse kalveren. Dat daalde met ruim 25.000 naar circa 51.000 stuks. De import uit de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) viel vrijwel volledig weg. Hiermee blijven er nog vijf landen over van waaruit substantiële aantallen worden geïmporteerd: België, Denemarken, Duitsland, Ierland en Luxemburg. In 2022 waren dat nog tien landen.

Publieke opinie remt langeafstandstransport

Volgens vakblad De Kalverhouder verklaren handelaren dat er minder kalveren nodig zijn door een aantal stoppende kalverhouders. Volgens hen speelt daarbij ook het negatieve imago van transporten over lange afstand in de publieke opinie mee. Dit zou ook volgens De Kalverhouder een verklaring zijn voor het dalende aantal kalveren uit Ierland. Ierse kalveren zouden nu vaker naar Zuid- en Oost-Europese landen gaan.