Economie

Grootste bedrijven haalden laagste saldo per kilogram melk in 2021

Bedrijven met meer dan 250 melkkoeien realiseerden een lagere melkprijs en hogere voerkosten
Bedrijven met meer dan 250 melkkoeien realiseerden een lagere melkprijs en hogere voerkosten

Bedrijven met meer dan 250 melkkoeien realiseerden in 2021 een twee cent lager saldo per kilogram melk dan kleinere bedrijven.

Dit blijkt uit een analyse van boekhoudcijfers door Flynth adviseurs en accountants.

Twee cent lager saldo

Flynth vergeleek de financiële resultaten van drie typen bedrijven: bedrijven met minder dan 100 koeien, bedrijven met 100 tot 200 koeien en bedrijven met meer dan 250 koeien. De grootste bedrijven realiseerden een saldo van 21,2 cent per kg melk. Op de kleinere en middelgrote bedrijven was dit 2 cent per kg melk hoger.

Lagere melkprijs en hogere voerkosten

De oorzaak voor het lagere saldo op de grotere bedrijven is volgens Flynth enerzijds een ruim een cent lagere melkprijs door lagere gehalten en relatief minder weidepremie. Anderzijds liggen de voerkosten op de grootste bedrijven bijna een cent hoger vanwege een hogere melkproductie per hectare, waardoor meer voer moet worden aangekocht.

Lagere loonwerkkosten

Uit de analyse komt ook naar voren dat de grootste bedrijven op een aantal niet-toegerekende kostenposten duidelijk wel profiteren van schaalvoordelen. Dit geldt met name voor kosten voor onroerende zaken, loonwerkkosten en algemene kosten. Aan betaalde arbeid zijn de grootste bedrijven juist iets meer kwijt.

Middengroep beste resultaat

Het uiteindelijk resultaat (het bedrag dat beschikbaar is voor privé-uitgaven, aflossing en reservering) bleek opnieuw het laagst op de bedrijven met meer dan 250 koeien (10,1 cent per kg melk). De groep met 100 tot 200 koeien realiseerde met 11,1 cent het hoogste resultaat. De bedrijven met minder dan 100 koeien kwamen uit op 10,6 cent. 

Uiteraard realiseren de grootste bedrijven door hun omvang wel het hoogste resultaat uitgedrukt in absolute getallen.