Economie

Gemiddelde melkprijs van 43 euro verwacht voor komende tien jaar

Ondanks de hogere gemiddelde melkprijs, neemt de marge door hogere kosten niet toe
Ondanks de hogere gemiddelde melkprijs, neemt de marge door hogere kosten niet toe

De gemiddelde melkprijs zal tot en met 2033 op 43 euro excl. btw per 100 kg melk liggen, verwachten financieel deskundigen uit de zuivelsector van het panel Langetermijnprognoses melkveehouderij’. Dat is 4,50 euro meer dan vorig jaar door de deskundigen werd verwacht.

De deskundigen baseerden deze schatting op prognoses in de EU Agricultural Outlook, waarin de vooruitzichten voor landbouwsectoren, het inkomen en het milieu in de EU worden geschetst, en op de verwachtingen over de ontwikkeling van de melkprijs in Nederland. Productiestagnatie door extensivering, toenemende beleidsdruk tot verduurzaming in verschillende EU-lidstaten en structureel hogere kosten zijn in de schatting meegenomen.

Hogere kosten drukken marge

De hogere melkprijs zorgt niet direct voor meer marge, maar is nodig om de hogere kosten te dekken. De deskundigen verwachten namelijk dat ook de kosten toenemen. Zo voorzien ze een toename in kosten voor voer, arbeid en rente. Ook verwachten ze dat het inspelen op klimaat-, biodiversiteits- en grondgebondenheidsdoelen de kosten verhogen.

De deskundigen rekenden met een 10 procent hogere voerprijs van 34 euro per 100 kg voor luxe brok, 33 euro voor eiwitrijke brok en 41,50 euro voor zeer eiwitrijke brok. Bij de kosten voor mestafzet is onderscheid gemaakt in reguliere afzet, 5 tot 18 euro per kuub, en verwerking, 1,50 tot 3 euro per kuub extra. De regio waarin het bedrijf ligt heeft echter veel invloed op de mestafzetkosten. Ook maakt het effect van het verlies van derogatie het inschatten van de kosten moeilijker.

Basis voor begrotingen en vraagstukken

De prognose van het deskundigenpanel wordt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij de beoordeling van verschillende bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het deskundigenpanel Langetermijnprognoses melkveehouderij wordt gevormd door medewerkers van Wageningen University & Research (WUR), LTO, ZuivelNL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en DLV Advies en vertegenwoordigers van banken, accountantsbureaus.