Economie

Geen uitstel Duitse minimumleeftijd voor kalvertransport

Duitse kalveren mogen vanaf 2023 pas vervoerd worden als ze 28 dagen oud zijn
Duitse kalveren mogen vanaf 2023 pas vervoerd worden als ze 28 dagen oud zijn

Er komt geen overgangstermijn voor de Duitse wetgeving die bepaalt dat kalveren pas vervoerd mogen worden als ze minimaal 28 dagen oud zijn.

De wetgeving gaat per 1 januari 2023 in, zo meldt de website Agrarheute.

Hogere bouwkosten

Er was om uitstel gevraagd om melkveehouders meer tijd te geven om te investeren in voldoende stalruimte. De bouwkosten zijn afgelopen jaar sterk gestegen en ook het verkrijgen van vergunningen is een langdurig proces.

Oudere stierkalveren naar Nederland

Nu mogen kalveren nog vanaf 14 dagen oud worden vervoerd. Veel Duitse stierkalveren uit de melkveehouderij worden naar Nederland geëxporteerd. De Nederlandse vleeskalversector bereidt zich al voor op een aanbod van oudere stierkalveren vanaf volgend jaar.

Discussie op Europees niveau

De discussie rondom de minimumleeftijd van kalvertransport is ook bij de Europese Commissie onderwerp van gesprek.

In het meinummer van Veeteelt stond een uitgebreid achtergrondverhaal over de leeftijdsgrens voor kalvertransport in Duitsland en de EU.