Economie

Fotoserie: hoge productie dankzij houten boxen en hard voeren

De houten boxen vergroten het koecomfort
De houten boxen vergroten het koecomfort

In twee jaar tijd steeg de melkproductie bij de familie Van der Ham met 3000 kg melk per koe.

Verbetering van het koecomfort, hard voeren van eerste kwaliteit ruwvoer en drie keer per dag melken stonden daarvoor aan de basis.

Stapsgewijs verbeteren

Tot tien jaar geleden lag de melkproductie van de veestapel van Aart en Willem van der Ham uit Nieuwland op ruim 9000 kg melk met goede gehalten. Door stapsgewijs de stal, de voederwinning, het rantsoen en de melkfrequentie te verbeteren, steeg het rollend jaargemiddelde van de 93 koeien naar 13.188 kg melk met 4,31% vet en 3,62% eiwit.

Het verbeterproces startte bij de huisvesting. Vader en zoon kwamen tot de conclusie dat het ligbed in de eigen stal niet optimaal was. De analyse die studenten maakten van de videobeelden die in de stal van Van der Ham waren opgenomen, sprak vervolgens boekdelen. ‘Koeien bleven veel te lang staan. Het duurde soms wel een half uur voordat een koe durfde te gaan liggen’, zo herinnert Aart zich de videobeelden.

Houten boxafscheiding

De matrassen en de ijzeren ligboxen maakten plaats voor diepstrooiselboxen en Oostenrijkse houten boxafscheidingen. Het aantal liguren van de koeien nam vervolgens snel toe. ‘De pens ligt helemaal vrij, de koeien liggen nergens tegenaan en ze hebben maximale kopvrijheid. En als je diepstrooiselboxen hebt, vul ze dan ook goed’, zo schetst Willem. Drie keer in de week worden daarom de boxen gevuld met een dunne laag vers gescheiden mest.

Het volledige verhaal van de familie Van der Ham is te lezen in het oktobernummer van Veeteelt, dat deze week in de bus valt. Extra foto's zijn hieronder te bekijken.