Economie

Flynth: kritieke melkprijs stijgt komende jaren tot ruim 50 cent

De kritieke opbrengstprijs voor de komende jaren zal naar verwachting hoger zijn dan de actuele melkprijs
De kritieke opbrengstprijs voor de komende jaren zal naar verwachting hoger zijn dan de actuele melkprijs

Het gemiddelde melkveebedrijf krijgt de komende jaren te maken met een kostenstijging van 55.000 euro als gevolg van het afbouwen van de derogatie en een stijging van de rente. Deze extra kosten komen bovenop de ruim 100.000 euro die het gemiddelde melkveebedrijf nu al meer moet opbrengen dan twee jaar geleden.

Dit blijkt uit een berekening van Flynth Adviseurs en Accountants.

Ruim een ton extra in twee jaar

De klanten van Flynth produceren gemiddelde ruim 1,1 miljoen kilo melk per jaar. Ze zagen de toegerekende kosten voor de productie van melk in de afgelopen twee jaar stijgen met circa 70.000 euro per jaar. De vaste kosten stegen in dezelfde periode met bijna 33.000 euro, met name als gevolg van hogere kosten voor grond, gebouwen, machines en werktuigen.

Afbouw derogatie en stijgende rente

Een deel van de kosten zou de komende jaren kunnen dalen. Maar daar staan een aantal ontwikkelingen tegenover die juist voor een kostenstijging zullen zorgen. Zo verwacht Flynth dat afbouw van de derogatie een gemiddeld bedrijf zo’n 22.000 euro gaat kosten. En een rentestijging van 3 procentpunt kost een gemiddeld bedrijf ook nog eens 33.000 euro. Bovenop de kostenstijging van de afgelopen twee jaar betekent dit dat een gemiddeld melkveebedrijf de komende jaren bijna 160.000 euro extra zal moeten verdienen.

Kritieke melkprijs stijgt 14 cent

Een kostenstijging van 160.000 euro komt, bij een productie van 1,1 miljoen kg melk, neer op meer dan 14 cent per kg melk. Volgens Flynth lag de gemiddelde kritieke opbrengstprijs twee jaar geleden nog rond de 36 cent. Dat loopt de komende jaren op naar meer dan 50 cent. ‘Dit betekent dat er bij een melkprijs van 50 cent nog geen enkele marge of bufferruimte beschikbaar is’, stelt Flynth. ‘Als we uitgaan van een benodigde marge van 3 cent gaat de benodigde melkprijs dus naar 53 cent’, aldus het accountantskantoor. ‘Dat is dus hoger dan de actuele melkprijs.’