Economie

EU voorziet stabilisatie rundvleesproductie

Ierland vleesvee
De productie van rundvlees in de Europese Unie zou in 2023 eerder stabiliseren op een lager niveau dan voorheen

In haar short-term outlook voor onder meer rundvlees voorziet de Europese Commissie een stabilisatie van de Europese rundvleesproductie in 2023, weliswaar op een lager niveau.

In een analyse van de Europese Commissie voorspelt deze dat de productie in 2022 lager zal liggen dan in het vorige jaar. In de outlook noteert de commissie een daling van 0,6 procent voor de rest van 2022. 

De Europese Commissie verwacht dat tegen het einde van het jaar evenwel meer runderen zullen worden geslacht wegens tekorten aan voedergewassen en hoge voederprijzen. Mogelijk zal dit wel aan lichtere karkasgewichten zijn.

Import stijgt

Evenzeer is het de voorspelling dat dit lagere niveau zal stabiliseren in 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met een normalisatie van de beschikbaarheid van voer.

Door de hogere prijs en de beperkte beschikbaarheid verwacht de commissie dat de export daalt met een procent. Rekening houdend met een mogelijk herstel van de markt, schat de EU dat de import met 25 procent zal gestegen zijn in 2022 met vooral toegenomen invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Argentinië.