Economie

EU verwacht gemiddelde vleesprijs van 5 euro in 2035

In 2035 zullen in de EU naar verwachting 8,6 procent minder zoogkoeien gehouden worden dan nu
In 2035 zullen in de EU naar verwachting 8,6 procent minder zoogkoeien gehouden worden dan nu

Vleesprijzen in de Europese Unie zullen eerst nog wat dalen, maar daarna structureel gaan stijgen tot rond gemiddeld 5 euro per kilo in 2035.

Dit voorspellen marktanalisten van de EU in een vooruitblik op ontwikkelingen in de agrarische sector voor de komende twaalf jaar.

In 2035 circa 11 procent minder koeien

De analisteren voorzien dat een aanhoudend laag economisch rendement en strengere (milieu)wetgeving de komende jaren zullen leiden tot een daling van het aantal zoogkoeien in de EU. Stimulerende effecten zoals gekoppelde inkomenssteun, bepaalde vergroeningspremies in het kader van het nieuwe gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid en gunstige marktontwikkelingen zullen volgens hen het tempo van krimp enigszins vertragen, maar deze krimp niet stoppen. Ze verwachten dat in de EU in 2035 ongeveer 8,6 procent minder zoogkoeien gehouden zullen worden. Ook de melkveestapel zal structureel krimpen, waardoor de daling van het totaal aantal koeien over twaalf jaar uit zal komen op circa 11 procent. 

Minder productie en minder consumptie

Tegelijkertijd voorzien de onderzoekers dat het gemiddelde gewicht van slachtrunderen blijft stijgen door betere voeding en management, maar ook door een stijgend aandeel dieren van echte vleesrassen in de Europese vleesveestapel. De toename in geslacht gewicht zal nog wel wat worden afgeremd als meer veehouders kiezen voor biologische productie of een andere vorm van meer extensieve vleesveehouderij. Al met al verwacht de EU een continue daling van de vleesproductie, waardoor deze in het jaar 2035 uiteindelijk ongeveer 9,2 procent lager is dan het gemiddelde over de afgelopen drie jaar. Tegelijkertijd wordt tot 2035 een daling van de vleesconsumptie met circa 0,5 kg per hoofd van de Europese bevolking verwacht. 

Meer export en meer import

De vraag naar rundvlees in de wereld zal de komende jaren stijgen, met name door een toenemende consumptie in China, Vietnam en Afrika. Daarnaast zal minder slachtvee levend geëxporteerd worden. De EU voorziet daarom voor de komende jaren een stijging van de EU-rundvleesexport met circa 2 procent per jaar. Deze export zal vooral gericht zijn op koopkrachtige buurlanden zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen en landen waarmee de EU een vrijhandelsverdrag, heeft zoals Canada en Japan. Overigens zal de EU ook wat meer rundvlees importeren om de daling van de eigen productie op te vangen.

Structureel stijgende prijzen

Na een periode van hoge vleesprijzen verwachten de marktanalisten van de EU voor de eerstkomende jaren wat lagere prijzen. Voor de middellange termijn voorzien ze dat stijgende productiekosten en een dalende vleesproductie echter zullen leiden tot structureel hogere prijzen, oplopend tot gemiddeld ruim 5 euro per kilo in 2035.