Economie

Eén koe extra melken kost 1 euro per dag

Een extra koe melken kost 366 euro per jaar
Een extra koe melken kost 366 euro per jaar

Een koe die niet van eigen gras gevoerd kan worden en waarvan de mest volledig afgevoerd moet worden, kost een veehouder ongeveer één euro per dag.

Dat blijkt uit een berekening van een economische studiegroep uit de Alblasserwaard met PPP-Agro Advies.

366 euro per jaar

De leden van de studiegroep wilden een goede afweging kunnen maken of het economisch rendabel is om een koe aan te houden die niet met eigen ruwvoer te voeren is en waarvan de mest afgevoerd moet worden. Voor de berekening gingen ze uit van een melkprijs van 42,50 euro per 100 kg melk en mestafvoerkosten van 22,50 euro per jaar. Voor de overige posten in de berekening werd uitgegaan van gemiddelde opbrengsten en kosten. Ze kwamen daarbij tot de conclusie dat die extra koe 366 euro per jaar kost, ofwel één euro per dag.

Kosten geen belemmering

Die kosten bleken voor de melkveehouders geen belemmering. ‘We weten van de kosten, maar als de melkprijs omhoog gaat kun je toch weer aan deze koe verdienen’, zo was het commentaar.

Als kanttekening werd genoemd dat de berekening over een jaar anders kan uitvallen omdat de afvoerkosten van mest door de afbouw van derogatie waarschijnlijk gaan stijgen en ook de melkprijs fluctueert.