Economie

EDF-voorzitter: ‘Nederlandse kostprijs hoog door achterblijvende productie'

De melkproductie van de Nederlandse koe blijft achter waardoor de kostprijs per kg melk hoger wordt
De melkproductie van de Nederlandse koe blijft achter en dat is ongunstig voor de kostprijs

‘Melkveehouders in het buitenland vragen me wel eens wat er in vredesnaam aan de hand is in Nederland. Doet de laatste boer er binnenkort het licht uit vanwege alle regelgeving en de hoge kostprijs?’ 

Wij willen juist laten zien dat er wel kansen zijn en dat er mogelijkheden zijn om hier efficiënt melk te produceren. Maar dan moet je er wel voor open staan om die kansen te zien en te willen pakken.’ Dat stelt Henk Schoonvelde, voorzitter van de Nederlandse afdeling van European Dairy Farmers (EDF). 

Bedrijf klaarmaken voor de toekomst

In Europa zijn 350 melkveehouders lid van EDF, waaronder vijftig Nederlandse melkveehouders. Eind juni wordt het jaarlijkse, driedaagse EDF-congres gehouden in Zwolle. ‘We willen de Europese boeren inspireren met verhalen en bedrijfsbezoeken van boeren die ondanks alle onrust kansen hebben gecreëerd en hun bedrijf aan het klaarmaken zijn voor de toekomst’, legt Schoonvelde uit. Niet voor niets heeft het congres daarom de naam Variety to fit the future gekregen. 

‘De diversiteit binnen de EDF-leden is groot en dat moeten we ook blijven koesteren. Er is geen een bedrijfstype dat het beste is. Juist doordat we Europees onze financiële gegevens met elkaar kunnen vergelijken kun je veel van elkaar leren.’

Nederland blijft achter in melkproductie per koe

Zo constateerde Schoonvelde afgelopen jaren dat Nederlandse boeren qua kostprijs voor arbeid en bedrijfsgebouwen meekunnen met het gemiddelde, maar dat de melkproductie per koe achter is gebleven. Dat resulteert uiteindelijk in een bovengemiddeld hoge kostprijs per kg melk. ‘De Nederlandse koe geeft 9000 kg melk, in Denemarken zitten ze bijna op 12.000 kg melk. Daar laten we hier wel wat liggen. Een productiestijging moet er niet aan bijdragen dat je het verhaal van uitgemolken koeien versterkt. Maar met beter diercomfort en meer aandacht voor voeding kan de productie omhoog en heb je ook naar de maatschappij toe een goed verhaal te vertellen.’

Groeiscenario niet altijd succesvol

In 2010 was het congres ook in Nederland. Toen stond uitbreiding, verdubbelen van de veestapel centraal. In 2024 is de conclusie volgens Schoonvelde dat die groei van bedrijven niet altijd succesvol is geweest en dat nu juist diversiteit in het bedrijfsmodel potentie heeft. In Zwolle zullen daarom inspirerende verhalen te horen zijn van boeren die zelf mest vergisten en verwerken, een tweede tak zijn gestart, biologisch zijn gaan boeren of via doordachte keuzes als stalvoeren, een lage kostprijs halen. 

‘Veel boeren in Europa zijn boos op de politiek en boos op Brussel. Terecht, er is lange tijd niet naar boeren geluisterd. Maar op een bepaald moment moet je wel van de trekker af en op zoek gaan naar kansen die de omstandigheden je geven’, meent Schoonvelde. 

Ieren geïnteresseerd in mestverwerking

Volgens Schoonvelde staat het kennisniveau en de oplossingsgerichtheid van de Nederlandse melkveehouderijsector internationaal nog altijd hoog aangeschreven. ‘We merken nu dat de Ierse deelnemers erg geïnteresseerd zijn in melkveehouders die hun mestprobleem oplossen via mestbewerking. Die verhalen willen ze wel eens zelf horen en in de praktijk zien. Dat is het uiteindelijke doel van het congres: kom van je eigen erf af, laat je inspireren en ontdek de kansen die er zijn. Als je na het congres weer thuis in de melkput de ideeën op je in laat werken en dat vervolgens leidt tot iets dat je kunt toepassen op je eigen bedrijf, dan is ons doel geslaagd.’

Het congres Variety fot fit the future vindt van 25 tot en met 27 juni plaats in Zwolle. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en aanmelden kan via deze link.