Economie

De meerprijs voor biologische melk is niet kostendekkend

Biologische melkveehouders ontvingen in 2018 tot en met 2020 gemiddeld 2 cent te weinig om kostendekkend te kunnen produceren
Biologische melkveehouders ontvingen in de periode 2018 tot en met 2020 gemiddeld 2 cent te weinig om kostendekkend te kunnen produceren

Volgens een onderzoek van Wageningen Economic Research is bij de meeste biologische producten de meerprijs genoeg om de meerkosten ten opzichte van het gangbare product te vergoeden in de periode 2018-2020. Alleen bij melk is dat niet het geval.

Uit het rapport blijkt dat het produceren van biologische melk 0,19 euro per kg meer kost dan het produceren van een kilogram gangbare melk. De meerprijs is ten opzichte van gangbare melk 0,17 euro per kg hoger. De uiteindelijk meerprijs verschilt per melkafnemer. Uit een enquête onder biologische melkveehouders blijkt dat 70 procent van de veehouders een meerprijs krijgt voor de melk. Slechts een kwart van die veehouders vindt die meerprijs kostendekkend.

Netto negatief resultaat

Ook bij gangbare melkveehouders ligt de melkprijs onder de productiekosten in de periode 2018-2020, maar dat verlies lag voor biologische melkveehouders nog iets hoger. Alleen in 2017 was er voor melkveehouders een netto positief resultaat.

Omschakelmotivatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste biologische boeren zijn omgeschakeld vanwege het milieu of omdat de productiewijze beter bij het bedrijf past. Een hogere prijs of vraag wordt niet vaak als motivatie genoemd.

Varkensvlees grootste marge

Bij andere producten is de meerprijs wel een cent of twee hoger dan de meerkosten, met als grootste uitschieter varkensvlees. De meerprijs voor biologisch varkensvlees ligt 1,65 euro/kg boven de gangbare prijs, waar de meerkosten op 1,56 euro liggen.