Economie

Belgische veehouder blikt positief terug, maar maakt zich zorgen om toekomst

Dalende opbrengstprijzen en toenemende voerkosten zorgen voor onzekerheid onder Belgische melkveehouders
Dalende opbrengstprijzen en toenemende voerkosten zorgen voor onzekerheid onder Belgische melkveehouders

Belgische melkveehouders kijken positief terug op hun bedrijfssituatie in de afgelopen zes maanden. Ze maken zich echter zorgen om de komende periode.

Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurindex van het Vlaams Departement Landbouw & Visserij. De conjunctuurindex daalt van 87 naar 81. De conjunctuurindex gaat van alle melkveehouders heel negatief (0) tot alle melkveehouders heel positief (200).

Historisch hoge prijzen in 2022

Melkveehouders uit België kijken positief terug op het afgelopen halfjaar. De index hiervan steeg dan ook met 8 punten naar 109. Deze positiviteit komt voort uit de historisch hoge prijzen van zuivelproducten in België in het eerste halfjaar van 2022. Hoewel de zuivelnoteringen in het tweede halfjaar van 2022 zijn gedaald en hetzelfde niveau als eind 2021 bereikten, bleef de prijs voor rauwe melk langer hoog.

Hogere melkprijs zorgde niet voor hogere productie

De extreem hoge Belgische melkprijs, die in november nog op 58,29 euro per 100 kg melk lag, zorgde in 2022 niet voor een toename in de productie. Pas in het begin van dit jaar is een productiestijging te zien. Mogelijke redenen van deze late stijging zijn de hoge inputprijzen en de oorlog in Oekraïne. Van de ondervraagde melkveehouders verwacht 58 procent in het komende halfjaar een even grote melkproductie te realiseren als de periode daarvoor.

Dalende prijzen in 2023 baren zorgen

Door de beperkte voorraden op de markt is de verwachting dat de boter- en kaasprijzen de bodem hebben bereikt. Hierdoor verwacht 61 procent van de ondervraagden dat de prijs licht zal dalen. Door 30 procent wordt echter een sterke prijsdaling verwacht. Ook uitdagingen als toenemende voerkosten en milieu- en klimaatkwesties zorgen ervoor dat Belgische melkveehouders de komende periode minder rooskleurig zien. De index voor de komende periode daalt dan ook van 73 naar 53.