Economie

Belgische melkveehouders zijn afgelopen half jaar positiever over bedrijfssituatie

De ongunstige verwachtingen die melkveehouders hadden voor de afgelopen zes maanden zijn niet uitgekomen.
De ongunstige verwachtingen die melkveehouders hadden voor de afgelopen zes maanden zijn niet uitgekomen.

Belgische melkveehouders kijken positiever terug op hun bedrijfssituatie in de afgelopen 6 maanden dan verwacht. De conjunctuurindex steeg van 68 naar 87. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurindex van het Vlaamse Departement Landbouw & Visserij.

In het voorjaar daalde de index nog naar 68 als gevolg van de economische situatie. Melkveehouders hadden toen ongunstige verwachtingen voor de zes maanden die volgden als gevolg van de toenemende voederprijzen, energieprijzen en meststofprijzen.

De conjunctuurindex gaat van alle melkveehouders heel negatief (0) tot alle melkveehouders heel positief (200).

Melkprijstoename van 56 procent in één jaar

Het merendeel van de veehouders, 51 procent, verwacht dat de melkprijs komend jaar op hetzelfde niveau blijft als het afgelopen halfjaar. Een daling wordt verwacht door 37 procent van de melkveehouders, 12 procent rekent op een stijging van de melkprijs.

Deze verwachtingen komen voort uit de stijgende melkprijs in de Europese Unie. De melkprijs is nu dubbel zo hoog dan vorig jaar. In België is de melkprijs zelfs toegenomen met 56 procent in één jaar tijd. De oorzaak hiervan is de geringe melkaanvoer wereldwijd samen met de toenemende vraag naar zuivelproducten.

Hogere melkproductie niet altijd gelinkt aan hogere melkprijs

Meer dan de helft van de melkveehouders, 54 procent, verwacht de komende zes maanden een even grote melkproductie te behouden als in het halfjaar daarvoor. Een kleiner deel, 30 procent verwacht in productie te dalen, terwijl 16 procent verwacht te stijgen.

De hogere melkprijs is niet altijd de reden voor de verwachting van de hogere productie. Toenemende energie-, kunstmeststoffen- en veevoederkosten en de weersomstandigheden in grote zuivel producerende landen kunnen voor maar hele geringe economische voordelen zorgen bij een hogere productie.

Onzekerheid speelt nog steeds

Onder de melkveehouders heerst nog wel onzekerheid. Zo is de invloed van de inflatie op de vraag naar zuivelproducten nog niet duidelijk. Waar China in 2021 veel boter en mager melkpoeder heeft ingevoerd, is nu ook nog niet duidelijk hoe zij deze behoefte de komende periode invullen. Bovendien zorgen de stikstofproblematiek en het lastige vergunningsbeleid voor onzekerheid.