Economie

Bedrijven met weidegang halen hoger saldo en liquiditeitsmarge

Weidebedrijven realiseren lagere voerkosten en een hoger melkprijs
Weidebedrijven realiseren lagere voerkosten en een hoger melkprijs

Bedrijven waar de koeien weidegang krijgen realiseren gemiddeld een 2,48 euro hoger saldo per 100 kg melk dan bedrijven waar de koeien jaarrond op stal staan. De liquiditeitsmarge op weidebedrijven is 1,30 per 100 kg melk hoger.

Dit blijkt uit een analyse van de boekhoudcijfers van de klanten van Alfa Accountants over de jaren 2021, 2022 en 2023.

Verschil in ureumgetal beperkt

Alfa heeft veel klanten in van oorsprong grasrijke gebieden en het percentage bedrijven met weidegang ligt met gemiddeld 87,9 procent over de drie jaren dan ook boven het landelijk gemiddelde. De bedrijven met weidegang zijn gemiddeld kleiner en extensiever dan de bedrijven waar de koeien op stal blijven. De opstallers realiseren een ruim 600 kg hogere melkproductie per koe met wat lagere gehaltes. Het verschil in ureumgetal tussen de weiders (gemiddeld 19,9) en niet-weiders (gemiddeld 19,4) is beperkt.

Lagere voerkosten, hogere melkprijs

Weidebedrijven beuren per 100 kg melk 1,58 euro meer dan opstalbedrijven, onder andere uit weidepremies. Beide type bedrijven maken per 100 kg melk exact dezelfde kosten voor de productie van eigen voer. Maar op de weidende bedrijven zijn de totale voerkosten 1,21 euro per 100 kg melk lager door lagere voeraankopen. Ook op een aantal andere kostenposten scoren weidebedrijven gunstig waardoor deze bedrijven uiteindelijk een 2,48 euro hoger saldo per 100 kg melk behalen.

Hogere arbeidsbehoefte

De niet-toerekenbare kosten zijn voor beide type bedrijven redelijk vergelijkbaar, net als de vaste lasten voor huur, afschrijving en rente. Wel zijn de privé-uitgaven per 100 kg melk 0,94 euro hoger op de weidende bedrijven. Alfa vermoedt dat dit veroorzaakt wordt door een hogere arbeidsbehoefte. Uiteindelijk blijft er voor de weidende bedrijven een hogere liquiditeitsmarge over van 1,30 euro per 100 kg melk.