Economie

BCZ tekent officieel bezwaar aan tegen stikstofakkoord

Er dreigt een overcapaciteit van 25 procent in de Vlaamse zuivelindustrie in 2030
Er dreigt een overcapaciteit van 25 procent in de Vlaamse zuivelindustrie in 2030

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) gaat officieel bezwaar aantekenen tegen het recent gepresenteerde Vlaamse stikstofakkoord.

‘We zijn niet tegen het reduceren van stikstof, maar wel tegen de manier waarop’, zo maakt BCZ-woordvoerder Renaat Debergh duidelijk.

Kwart overcapaciteit

De huidige stikstofplannen zorgen ervoor dat er in 2030 een kwart overcapaciteit is in de Vlaamse zuivelverwerkende industrie, zo heeft BCZ berekend. ‘De verwerkende industrie heeft sinds het afschaffen van het melkquotum fel geïnvesteerd, omdat er groei van het melkvolume was voorzien’, aldus Debergh. ‘Door de nieuwe plannen dreigt de melkproductie vanwege stoppende veehouders met 15 tot 20 procent te dalen. Dat heeft ook enorme gevolgen voor de zuivelindustrie.’

Referentiejaar 2015

‘We zullen daarom volgens de wettelijke manier bezwaar gaan maken om de plannen ongedaan, danwel bijgestuurd te krijgen’, verduidelijkt Debergh.  Een van de bezwaarpunten van BCZ zal het referentiejaar zijn. ‘Door 2015 aan te houden als referentiejaar kun je spreken van onbehoorlijk bestuur. Dat is inmiddels zeven jaar geleden. Sindsdien zijn er zeker 1000 veehouders gestopt en hebben tal van bedrijven geïnvesteerd in stikstofreducerende maatregelen. Een referentiejaar moet veel dichter bij de huidige situatie worden vastgesteld.’

Verhandelbare emissierechten

Ook zal BCZ bezwaar aantekenen tegen de manier waarop de overheid stikstof wil reduceren. Daarvoor wijst Debergh naar onderzoek van Wageningen UR. ‘Nederlandse onderzoekers hebben berekend dat met technische maatregelen, weidegang en voeding de stikstofuitstoot 28 procent kan dalen. In Vlaanderen moeten we een reductie realiseren van 24 procent. Door het actief sluiten van bedrijven ontstaat er economische schade die voorkomen kan worden door andere maatregelen te treffen.’

Debergh denkt dat een systeem van verhandelbare emissierechten, waarbij een deel afgeroomd kan worden, toekomst kan bieden voor de bedrijven die willen doorboeren. ‘In het huidige akkoord ontneem je de blijvende bedrijven alle ontwikkelmogelijkheden.’