Economie

Aantal biologische melkkoeien stijgt met 4,7 procent

Zeventig procent van het biologisch beteelde areaal is grasland
Zeventig procent van het biologisch beteelde areaal is grasland

Nederland telde vorig jaar 45.644 biologische melkkoeien. Dat zijn er ruim 2000 meer dan in 2022, ofwel een stijging van 4,7 procent. 

Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarover het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) schrijft. De biologische melkveehouderij is afgelopen jaren gestaag in omvang toegenomen; in  2015 telde de melkveestapel nog ruim 25.000 koeien. 

Zeventig procent biologisch areaal is grasland

Met de stijging van het aantal biologische koeien steeg ook het aantal hectare biologisch grasland van bijna 35.000 hectare in 2015 naar ruim 60.000 in 2023. In 2023 steeg het graslandareaal ruim 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Van de totale oppervlakte waarop volgens biologische werkwijze wordt geteeld, is ruim zeventig procent grasland. 

Snijmais en voederbieten nauwelijks in trek

Dat de teelt van snijmais veel minder goed past op biologische melkveebedrijven blijkt uit het areaal. Vorig jaar werd er 216 hectare mais op biologische wijze geteeld, dat is twintig hectare meer dan het jaar ervoor. Het areaal biologische voederbieten bleef stabiel op 42 hectare.

Klik hier om de CBS-cijfers over de biologische sector te bekijken.