Economie

250 miljoen voor versnellen legalisering PAS-melders

Er zijn voorstellen die het legaliseren van PAS-melders kunnen versnellen
Er zijn voorstellen die het legaliseren van PAS-melders kunnen versnellen

Het kabinet wil 250 miljoen euro beschikbaar stellen aan provincies zodat deze het legalisatieprogramma voor PAS-melders versneld kunnen uitvoeren.

Dat schrijft stikstofminister Van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatwerk en versnellen

Volgens de minister liggen er bij de provincies ‘enkele voorstellen waarmee het mogelijk is om de meldingen versneld te legaliseren.’ Het kabinet wil volgens Van der Wal de provincies alle gelegenheid geven om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is om de uitvoering van het legaliseringsprogramma te versnellen. Overigens is de 250 miljoen euro geen nieuw geld: het bedrag is afkomstig uit Landelijke beëindigingsregeling veehouderij.

De minister verwacht dat de provincies in staat zijn om de eerste versnelde effecten vanaf het beging van 2023 te kunnen realiseren.

504 miljoen eerder beschikbaar

Het kabinet maakt ook 504 miljoen euro eerder beschikbaar voor 45 plannen van provincies om stikstof versneld te reduceren en de kwaliteteit van natuur en water te verbeteren. Het gaat onder meer om voorstellen voor grondaankoop en afwaardering en innovatie op het boerenerf. 

Kaart geen blauwdruk

De minister wijst er in haar brief verder op dat de kaart met stikstofreductiepercentages per gebied een hulpmiddel is en geen blauwdruk die provincies één op één moeten toepassen. Provincies krijgen de ruimte om stikstofreductie in de gebieden zelf vorm te geven en om rekening te rekening te houden met agrarisch ondernemers die op het gebied van stikstofreductie al een flinke slag hebben gemaakt. Ook heeft het kabinet bij banken aangegeven dat ze aan deze kaart met emissiereducties geen inzicht op bedrijfsniveau kunnen ontlenen. 

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.