Economie

In 2022 recordaantal melkrobots verkocht in België

robot
Van de in 2022 verkochte melkinstallaties in België ging het in zeven van de acht gevallen om een melkrobot

Met 86 procent robotverkoop van de totale verkoop van melkinstallaties was 2022 in Vlaanderen een recordjaar voor automatisering. 

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Fedagrim, de Vlaamse federatie van leveranciers van landbouw-, veeteelt- en tuinmateriaal en stallenbouw. Niet eerder was in het aantal verkochte melkinstallaties het aandeel melkrobots zo groot. Zo bestond in 2016 nog maar ongeveer de helft van de verkochte melkinstallaties uit melkrobots, naast traditionele melkstallen als visgraatmelkstallen en zij-aan-zijmelkstallen. 

Terugval verkochte melksystemen

Ondanks de stijging in de verkoop van robots liep het aantal verkochte melksystemen van 2021 naar 2022 met 11 procent terug tot 167 melksystemen. De goede melkprijs zorgde ervoor dat veehouders ondanks de rechtszekerheid bleven investeren. ‘Maar we zien dat landbouwers nu eerder geneigd zijn om hun robot te vervangen dan om langetermijninvesteringen te doen’, verklaart Hans Verstreken, coördinator federatiewerking van Fedagrim.

Binnen de traditionele melksystemen winnen vooral kleine systemen aan belang, constateert Fedagrim. Slechts in beperkte gevallen wordt er gekozen voor een groot traditioneel systeem. ‘We zien sinds een tweetal jaar terug een schaalverkleining’, zei Verstreken.

2021 wel een goed jaar

‘2021 was wel een heel goed jaar, zeker wanneer je rekening houdt met het feit dat de melkinstallaties steeds groter worden’, duidde Verstreken. ‘Mogelijks heeft de stijgende inflatie ook boeren over de streep getrokken om te investeren. Hun investering zal in 2022 zeker gerendeerd hebben dankzij de hoge melkprijzen. Daarnaast konden in 2021 nog nieuwe projecten uitgevoerd worden. In 2022 ligt dit moeilijker en uit dit zich ook in de cijfers. Bijna alle investeringen gaan over een modernisering en automatisatie van een bestaande stal met een robot. Niet over volledig nieuwe projecten.'

Aantal verkochte melkinstallaties in België in de periode 2016-2022 (bron: Fedagrim)
Aantal verkochte melkinstallaties in België in de periode 2016-2022 (bron: Fedagrim)

Nefast voor Vlaamse economie

De bouwkosten voor een nieuw stalproject blijken ook sterk gestegen. De afschrijvingen stegen met 75 procent ten opzichte van 2019. Deze stijging is nog net te compenseren met de melkprijs, maar dan moet men alle andere gestegen kosten voor de landbouwer buiten beschouwing laten. Bijgevolg zijn nieuwe projecten zeldzaam.

Met deze cijfers ziet Fedagrim Vlaamse veehouders met moeite groeien. Dit ten koste van de toeleverende bedrijven. ‘Als naast investeringen in schaalvergroting ook automatisatie stilstaat, dan valt heel de markt weg’, duidde Verstreken. Hij noemde dit nefast voor de Vlaamse economie. Als er voor toeleverende bedrijven niks meer in Vlaanderen valt te rapen, zullen ze zich meer gaan focussen op het buitenland. Verstreken: ‘Met het stikstofdecreet geven we onze strategische autonomie uit handen.’