Economie

Global Dairy Trade

Het nieuwe GLB zou meer ruimte moeten bieden aan lidstaten voor een eigen invulling van zogenaamde ‘ecoregelingen’
Economie 21 okt 2020
Raad van ministers wil ruimte voor nationale invulling...
Na 45 uur onderhandelen hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit akkoord wordt de inzet van de Raad van ministers in gesprekken met het Europees Parlement...Lees verder >
Het financieringsstelsel van FrieslandCampina is toe aan herziening
Economie 20 okt 2020
FrieslandCampina op zoek naar meer eigen vermogen
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat komende maanden met de leden de toekomstige financiering van de onderneming bespreken. De onderneming heeft behoefte aan meer ‘zuiver’ eigen vermogen. Het huidige financieringsstelsel is aan herziening toe...Lees verder >
In het meest aannemelijke scenario melken Nederlandse veehouders in 2030 gemiddeld 139 koeien
Economie 19 okt 2020
WUR: ‘In 2030 derde minder bedrijven maar vier procent meer...
Over tien jaar zijn er in Nederland nog zo’n 10.600 melkveehouders die gemiddeld bijna 140 koeien melken. De totale Nederlandse melkplas zou nog zo’n vier procent groter kunnen zijn dan nu. Dit voorspellen onderzoekers van Wageningen UR in een...Lees verder >
Vanaf half mei verbeterden de zuivelprijzen weer iets, maar niet genoeg om de barometer weer te laten stijgen
Economie 16 okt 2020
Belgische melkveebarometer duikt onder vijfjarig gemiddelde...
In het derde kwartaal van 2020 is de melkveebarometer in Vlaanderen nog verder weggezakt. Net als in het tweede kwartaal duikt de barometer onder het vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de voorlopige jaarresultaten van de Belgische Boerenbond. De...Lees verder >
De voorjaarskuilen van dit jaar bevatten volgens Eurofins maar 3,2 gram fosfor per kg droge stof
Economie 15 okt 2020
Voerconvenant ‘knelt’ door extreem lage fosforwaarden in...
In vijf jaar tijd daalde het fosforgehalte in graskuilen van 4,0 gram per kg droge stof naar 3,6 gram in 2019. Aan die daling lijkt geen einde te komen; de voorjaarskuilen van dit jaar bevatten volgens Eurofins zelfs maar 3,2 gram fosfor per kg... 1Lees verder >
Een goed ligbed draagt bij aan het verhogen van de levensduur
Economie 15 okt 2020
Focus op levensduur gunstig in KringloopWijzer
Een oudere veestapel levert niet alleen een hogere (levens)productie op, maar draagt ook bij aan een hoger saldo en betere cijfers in de KringloopWijzer. Een oudere veestapel betekent in de praktijk meer melk per dag en minder jongvee, waardoor er...Lees verder >
De regering legt de stikstofdoelen vast in wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
Economie 13 okt 2020
In 2030 moet helft natuur gezond stikstofniveau hebben
Het kabinet legt wettelijk vast dat de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden in 2030 op een gezond stikstofniveau moet zitten. Hiermee legt de regering zich de druk op dat links- of rechtsom de natuur herstelt en uitstoot en...Lees verder >
Er is volgens LTO nog steeds geen sluitend registratiesysteem voor stikstof; chaos dreigt
Economie 13 okt 2020
LTO mist concrete oplossingen in kabinetsplannen
De vandaag gepresenteerde kabinetsplannen zijn geen verrassing maar bieden voor boeren geen concrete oplossing. Deze conclusies trekt LTO uit een serie brieven over het stikstofbeleid die vandaag werden verstuurd. Juridische zekerheid nodig LTO...Lees verder >