Economie

Global Dairy Trade

Het aantal biologisch gehouden melkkoeien verdubbelde in Vlaanderen binnen twee jaar tijd
Economie 12 jun 2019
Levering biologische melk in België gestegen met bijna 30...
De levering van biologische melk is vorig jaar in België met bijna 30 procent gestegen ten opzichte van 2017. In totaal werd er in 2018 bijna 78 miljoen kilo biologische melk aan de zuivelindustrie geleverd. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2018...Lees verder >
Door het vernietigen van de PAS zal het krijgen van vergunningen aanzienlijk moeilijker worden
Economie 11 jun 2019
Voor zomerreces duidelijkheid over beweiding en bemesting in...
Minister Schouten wil samen met sectororganisaties zoeken naar praktische oplossingen voor de problemen die op korte termijn zijn ontstaan door de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof. Ze wil hierover voor het zomerreces duidelijkheid...Lees verder >
Meer import uit Ierland door blauwtong in België
Economie 11 jun 2019
Import Ierse kalveren verdubbeld
Uit cijfers van het RVO blijkt dat het aantal Ierse importkalveren tot en met mei is toegenomen van 40.561 tot 74.091. Met de stijging van ruim 80 procent is Nederland nu de belangrijkste afnemer van Ierse kalveren. Ook komen er meer kalveren uit...Lees verder >
De Vlaamse zuivelsector verwerkt fors meer melk
Economie 07 jun 2019
Belgische melkplas stijgt met 1 miljard kg in tien jaar...
De melkaanvoer in België is afgelopen jaar met 4 procent gestegen. Ten opzichte van 2008 werd er in 2018 1 miljard kg melk extra geproduceerd door Belgische melkveebedrijven. Dat is een toename van ongeveer 33 procent, zo valt lezen uit de...Lees verder >
Verhoging van het percentage afroming fosfaatrechten bij verkoop moet ervoor zorgen dat de sector weer onder het plafond komt
Economie 05 jun 2019
Definitief 20 procent afroming bij verkoop fosfaatrechten...
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het tijdelijk verhogen van het afromingspercentage van fosfaatrechten bij verkoop. Hierdoor stijgt de afroming bij transacties van fosfaatrechten binnenkort van tien naar twintig procent. De goedkeuring door de... 1Lees verder >
Een verbod op asbestdaken is voorlopig van tafel
Economie 05 jun 2019
Eerste Kamer veegt verbod op asbestdaken van tafel
Op 4 juni heeft de Eerste Kamer met meerderheid van stemmen het voorgenomen verbod van het kabinet op asbestdaken voorlopig in de ijskast gezet. Veel Eerste Kamerleden voelen wel wat voor een verbod op asbestdaken, maar vinden dat het kabinet te...Lees verder >
Veehouders in het centraal veehouderijgebied gaan 17 procent meer pacht betalen
Economie 03 jun 2019
Pachtprijzen melkveegebieden stijgen met minstens 10 procent...
De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor 2019 stijgen in gebieden met veel melkveehouderij met 10 tot 17 procent. Dit blijkt uit de publicatie van de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden. De maximale pachtprijzen worden jaarlijks...Lees verder >
De Belgische zuivelindustrie verwerkte vorig jaar ongeveer 4,7 miljard liter koemelk
Economie 03 jun 2019
Belgische productie van verse zuivel stijgt met 10 procent...
De Belgische zuivelindustrie produceerde in 2018 ongeveer 10 procent meer verse zuivelproducten dan in 2017. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. De zuivelindustrie in België verwerkte vorig jaar ongeveer 4,7 miljard liter koemelk,...Lees verder >