Economie

Global Dairy Trade

Het omschakelprogramma stuurt niet op maatregelen maar op doelen
Economie 18 nov 2020
175 miljoen voor omschakelprogramma duurzame landbouw
In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Schouten vandaag de invulling van het eerder aangekondigde ‘omschakelprogramma duurzame landbouw’. Hiervoor wordt een budget van in totaal 175 miljoen euro gereserveerd. Het omschakelprogramma is...Lees verder >
De krachtvoerkosten per kilo melk zijn sinds 2010 met 45 procent gestegen
Economie 18 nov 2020
Kritieke melkprijs stijgt door oplopende krachtvoerkosten...
De kritieke melkprijs op Nederlandse en Vlaamse melkveebedrijven stijgt de laatste jaren, zonder dat dit gecompenseerd werd door een hogere melkprijs. Hierdoor staan de marges onder druk. Tot deze conclusie komen financieel experts in een...Lees verder >
Door de lockdown in veel landen staan de prijzen van kalfsvlees onder druk
Economie 16 nov 2020
Kalverprijs onder druk door minder vraag naar blank...
De markt van blank kalfsvlees zit opnieuw in mineur vanwege de lockdown in veel Europese landen. Slachterijen en integraties steken in op langere leegstand van kalverstallen, waardoor ook de prijs voor jonge kalveren onder druk komt te staan. Enkele...Lees verder >
De kritieke melkrijs op biologische bedrijven is gemiddeld 52 cent
Economie 13 nov 2020
Kritieke melkprijs biobedrijven gestegen door extensivering...
Waar op gangbare bedrijven de kritieke melkprijs daalde in de eerste jaren na het einde van de melkquotering, is deze op biologische bedrijven juist gestegen. Dit blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research op basis van cijfers uit het...Lees verder >
De gehalten aan fosfor en stikstof in krachtvoer stijgen
Economie 12 nov 2020
Fosfaatexcretie onder plafond, stikstofuitstoot blijft te...
In het derde kwartaal van 2020 zit de fosfaatexcretie van de melkveesector ruimschoots onder het fosfaatplafond. De stikstofexcretie passeert wel andermaal het door de EU vastgestelde stikstofplafond. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het...Lees verder >
De bodem speelt een belangrijke rol bij het stikstofoverschot op grondgebonden bedrijven
Economie 12 nov 2020
Onderzoek naar stikstofoverschot op grondgebonden bedrijven...
Dertig grondgebonden melkveebedrijven gaan de komende twee jaar gegevens verzamelen die inzicht moeten verschaffen over het stikstofoverschot op hun bedrijf. Het ministerie van LNV heeft daarvoor een subsidie-aanvraag van Netwerk Grondig,...Lees verder >
Voldoende voer en voerplaatsen bevorderen de voeropname
Economie 12 nov 2020
Voerefficiëntie is goed voor kringlooplandbouw en lage...
Een optimale voerefficiëntie draagt niet alleen bij aan een lage kostprijs, maar leidt ook tot lagere stikstof- en fosfaatexcreties, minder ammoniakemissie en minder broeikasgassen. Dat stellen onderzoekers die betrokken zijn bij de KringloopWijzer...Lees verder >
Naar verwachting blijft het totale melkaanbod de komende jaren stabiel, aldus Schumacher
Economie 11 nov 2020
Hein Schumacher: ‘Veestapel halveren bijzonder onverstandig...
Niet de veestapel halveren, maar investeren in kwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn. Die oproep doet FrieslandCampina-directeur Hein Schumacher vandaag in een interview met het dagblad Trouw. ‘Blijf investeren in...Lees verder >