Economie

Global Dairy Trade

Omschakelen naar kringlooplandbouw is volgens Rabobank vooral het uitbouwen van de dingen die nu ook al goed gaan
Economie 10 okt 2019
Rabobank wil duurzaamheid bedrijfsspecifiek uitbouwen
Rabobank zet erop in om bedrijfsspecifiek te kijken welke duurzaamheidsmaatregelen het beste bij de bedrijfskenmerken en de persoonlijke voorkeuren van veehouders passen. Tijdens de presentatie van de zuivelvisie van Rabobank vertelde Marijn Dekkers...Lees verder >
De berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina gaat op de schop
Economie 10 okt 2019
FrieslandCampina wil lagere garantieprijs en meer...
FrieslandCampina wil de berekening van de garantieprijs aanpassen, wat in de praktijk neerkomt op een verlaging. Daarnaast wordt het budget voor Foqus planet verhoogd, waardoor veehouders een hogere beloning kunnen verdienen voor een duurzame... 6Lees verder >
Windmolen achter op het erf van melkveehouder Devreese levert een flinke reductie van de stroomrekening op
Economie 09 okt 2019
Bedrijfswindmolen spaart energiekosten uit bij Devreese...
Melkveehouders Dirk Devreese en Lut Vercruyce namen deze zomer een bedrijfswindmolen in gebruik. Met de windenergie kunnen ze de energierekening met 600 euro reduceren. Geschatte terugverdientijd: vijf tot zes jaar. EAZ Wind uit Hoogezand Sinds de...Lees verder >
Hein Schumacher maakt zich zorgen over verharding in de internationale handelsrelaties
Economie 09 okt 2019
Onrust in Hongkong tempert winstverwachting FrieslandCampina...
Hein Schumacher, CEO van FrieslandCampina, maakt zich zorgen over de onlusten in Hongkong. Deze raken FrieslandCampina direct en hebben naar verwachting een negatief effect op de winst over 2019. Dit vertelde Schumacher tijdens een perspresentatie,...Lees verder >
FrieslandCampina breidt mozzarellaproductie uit door samenwerking met A-ware
Economie 09 okt 2019
FrieslandCampina breidt uit in mozzarellaproductie
FrieslandCampina heeft een overeenkomst gesloten met Royal A-ware voor de productie en levering van mozzarellakaas. Dit bovenop de mozzarellaproductieplannen die FrieslandCampina al heeft in samenwerking met DMK Group. De zuivelfabrikant verwacht in...Lees verder >
1150 bedrijven dreigden te maken te krijgen met hogere fosfaatexcreties
Economie 08 okt 2019
Voorlopig geen fosfaatkorting voor hardmelkers
De excretieforfaits van melkveehouders met hoogproductieve koeien worden vooralsnog niet gewijzigd. Ook de aanpassing voor zelfzuivelaars en biologische veebedrijven is voorlopig van de baan. Dat schrijft de minister van Landbouw Carola Schouten...Lees verder >
Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen
Economie 08 okt 2019
Taskforce bepleit heffing en beloning voor kringlooplandbouw...
Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren...Lees verder >
LTO is er nog niet van overtuigd dat de huidige invulling van de Natura 2000-gebieden correct is
Economie 07 okt 2019
LTO vindt veel onduidelijk over afromen bij stikstofplannen...
Het blijft vooralsnog onduidelijk welke invulling het kabinet wil geven aan het afromen van ammoniak in combinatie met dier- en fosfaatrechten. ‘De Kamerbrief van minister Carola Schouten naar aanleiding van de stikstofproblematiek geeft niet exact...Lees verder >