Gras

Deelnemers AH-zuivel moeten 180 dagen weiden

Deelnemers aan het concept Beter voor natuur en koe krijgen 5 cent extra per kg melk
Deelnemers aan het concept Beter voor Natuur & Boer krijgen 5 cent extra per kg melk

De 450 melkveehouders die deelnemen aan het Albert Heijn-programma Beter voor Natuur & Boer zullen in de toekomst 180 dagen weidegang moeten nastreven. Dat meldt Albert Heijn.

Deelnemers aan het concept, die de melk leveren aan A-ware, krijgen een extra vergoeding van 5 cent per kg melk.

Veertig procent weidt al meer dan 180 dagen

Doorontwikkeling is volgens de winkelketen nodig om bij te dragen aan een verdere verduurzaming van het voedselsysteem. Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) bleek dat 91 procent van deelnemende veehouders al inclusief boert. Ook haalt een groot deel van de deelnemers al de grens van 180 dagen weidegang. Alle deelnemers weiden minimaal 120 dagen en 40 procent weidt al meer dan 180 dagen.

Broeikasgasemissie op 1218 gram

CLM keek op basis van de KringloopWijzer ook naar het percentage eiwit van eigen land. Ongeveer de helft van de deelnemers haalde meer dan 65 procent eiwit van eigen land. De broeikasgas emissie per kg melk lag op 1218 gram.