De Weideman

Tip van de Weideman: Wijsheid voor na het maaien

Voeg vanwege de droogte eventueel wat extra percelen toe aan het weideplatform
Voeg vanwege de droogte eventueel wat extra percelen toe aan het weideplatform

Mijn tip om deze week een portie te maaien valt goed, zo zie ik overal om me heen. Let wel, ik had het over een portie, hè, dus nou niet doorschieten en meteen alles maaien.

Maak na het maaien de keuze welke percelen je gaat benutten voor weidegang met de koeien én voor het jongvee. Pinken en kalveren kunnen op etgroen immers ook hartstikke mooi weiden. Zie voor tips daarover mijn laatste column op de website van Stichting Weidegang

Goed nadenken over grootte weideplatform

Nu het gaandeweg droog wordt, moet je even goed nadenken over de grootte van die weideplatforms. Normaal zou je uitgaan van een flinke hergroei van toch zo’n 60 tot 80 kg droge stof per dag per hectare. Bij aanhoudende droogte wordt het eerder de helft of nog minder. Daarom is het goed nu een paar percelen extra toe te voegen aan je weideplatform.

Die keuze moet je meteen maken, omdat het van belang is de bemesting daar goed op af te stemmen. Geef percelen waar je gaat weiden geen dierlijke mest en alleen wat kunstmest: koeien eten ook graag van een schoon bord!

Drijfmest verdunnen met veel water

Percelen die je straks weer maait en percelen waar geweid is, kun je uiteraard wel bemesten met drijfmest. Doe het dan wel met veel water, het liefst de helft. Dat is goed om emissies te verminderen en verhoogt de benutting aanzienlijk. Het gras snakt nu vooral naar meer vocht en warmte. Hopelijk zit dat er binnenkort weer eens in!

Weideman handtekening