De Weideman

Tip van de Weideman: Wees wijs met mest

Met een klein beetje kunstmest kun je het gras op weidepercelen fris houden en roest tegengaan
Met een klein beetje kunstmest kun je het gras op weidepercelen fris houden en roest tegengaan

Nu er weer veel gemaaid is en het gras dat eronder vandaan komt met veel enthousiasme opveert en verder groeit, ga je bijna automatisch door naar … de mestput leegrijden.

Toch is het goed om eerst uit te knobbelen wat wijsheid is. De eerste vraag is of je nog mest moet afvoeren. Als ze de mest willen ophalen, zou ik dat maar doen. Is het nu niet mogelijk of veel te duur, hoeveel moet er dan tegen het voorjaar in de put zitten?

Nu of in het voorjaar uitrijden

Volgende vraag is, of je de vrij bruikbare mest nu in augustus moet uitrijden, of dat die beter tot zijn recht komt in het voorjaar (mits er opslagruimte voor is). Ga je alsnog mest uitrijden, benut het dan op de percelen die je nog een keer gaat maaien en dan vooral die met een wat lager stikstofleverend vermogen (NLV) of lagere P-toestand. Voeg er een flinke plens water aan toe voor een vlotte benutting.

Aanvulling met kunstmestkali

Percelen waar je geen mest uitrijdt, waaronder je weidepercelen, geef je een klein beetje kunstmest om het gras fris te houden en roest tegen te gaan. Zonder dierlijke mest kan er wat kunstmestkali nodig zijn. Percelen die meer dan drie keer gemaaid zijn en percelen waar minder drijfmest op kwam, hebben al snel aanvulling nodig. Vooral grasklaver is gevoelig voor kalitekorten. Om een idee te geven een rekenvoorbeeld: drie maaisneden onttrekken 260-300 kg kali en met 40 m3 mest voer je 200 – 220 kg kali aan, dus … 80 kg tekort. 

Doorzaaien tot 1 september

Kronkels in de kop van gepuzzel over mest en kunstmest? Maak dan maar weer eens een verfrissende wandeling over al je percelen. En kijk dan vooral goed naar matige of slechte plekken of percelen. Doorzaaien of herinzaaien kan nog tot 1 september.

Weideman handtekening