De Weideman

Tip van de Weideman: Wat zaai je in na de mais?

Juist klavers en kruiden blijven het langer doen bij droogte
Juist klavers en kruiden blijven het langer doen bij droogte

Nu de mais er op veel plekken vroeg af gaat, wil ik even een ideetje bij je inschieten. Het is een goed moment om over je bouwplan na te denken.

Als je maispercelen of andere akkerbouwgewassen op je huiskavels hebt liggen, dan is het immers een overweging om dat volgend jaar meer naar veldkavels te doen en je huiskavel voor weidegang te vergroten. Hoe ruimer je huiskavel, hoe beter het lukt om steeds een voldoende goed aanbod vers gras te organiseren.

Mengsel met grasklaver en kruiden

Er komen nog voldoende groeidagen en hopelijk wat vocht om succesvol een grasklavermengsel te zaaien. Of een mengsel met kruiden, klavers en gras dat wellicht ook iets beter tegen droogte kan? Want we hebben dit jaar wel weer gezien dat juist de klavers en de kruiden het langer blijven doen bij droogte.

Besparen op kunstmest

En klavers helpen besparen op kunstmeststikstof. Lees mijn tip van 4 augustus over ‘ander grasland’ er nog maar eens op na. Wellicht kan het een rol spelen bij je verdiensten uit ecoregelingen.

Kijk ook even naar de pH van de bodem. Juist klaver heeft een niet te zure bodem nodig. Het kan goed zijn om een bekalking uit te voeren.

de Weideman