De Weideman

Tip van de Weideman: Vooruit met de geit!

Veel veehouders gaan na het maaien pas voor het eerst weiden
Veel veehouders gaan na het maaien pas voor het eerst weiden

Hèhè, het is voorjaar en het land droogt op. Velen konden al maaien, dat schept ruimte. Dus vooruit met de geit: koeien weiden! 

Heb je met onderbrekingen vanaf begin april (om)geweid, dan kun je door en heb je ook groeitrappen. Prettig dat je al vlot etgroen kunt benutten. Percelen die wat ruig zijn geworden, kun je dan afsluiten en voor maaien bestemmen. Strooi op de beweide percelen waar je nog terugkomt wel wat kunstmest. 

Bij Nieuw Nederlands Weiden kun je straks over op een vers platform. Wees gerust ambitieus, want de hergroei staat voorlopig in de turbostand. Kies je platform ruim en draai de bijvoeding terug. Veelweiders kunnen doorschakelen naar dag en nacht weiden. 

Voor het eerst weiden

Veel veehouders gaan na het maaien pas voor het eerst weiden. Wil je omweiden of stripgrazen, schaar dan meteen in op de eerste percelen waar 1000 kg drogestof staat. Je kunt vervolgens de percelen benutten tot zo’n 2000 kg drogestof. Dit gaat het lekkerst als je percelen op maat maakt voor maximaal twee dagen weiden. In dat geval heb je voor de komende drie weken tien gelijke percelen nodig. Zorg dat je elke veertien dagen een blokje maait voor groeitrappen en schoon land.

Platform van minimaal 10 hectare

Ga je Nieuw Nederlands Weiden, kies dan een beweidingsplatform van minimaal tien hectare voor honderd melkkoeien en verdeel dat in vijf à zes gelijke percelen. Let op dat je dan zeven tot tien dagen na maaien van start gaat in gras van ongeveer tien centimeter. Ga je voor veel gras in de koe, dan mag het platform ook wat groter zijn, want als het echt hard groeit kun je er altijd nog één afsluiten. 

De zon schijnt, het is lekker voorjaar, lekker druk. Vergeet nou niet om een beetje te genieten!