De Weideman

Tip van de Weideman: Stuur uit de zomerdip

Het is volgens de Weideman altijd goed om ergens in de stal mooi hooi aan te bieden
Het is volgens de Weideman altijd goed om ergens in de stal mooi hooi aan te bieden

Lange zomerdagen om de koeien volop weidegang te geven! Maar juli/augustus is ook net de periode waarin het wel eens wat minder loopt.

Met gras dat in de bloei wil schieten en droogte is een smakelijk en voldoende grasaanbod niet vanzelfsprekend. Je koeien kregen hitte te verduren en daar zie je naderhand de weerslag van. Het is zaak om in de wei en in de stal heel goed naar de koeien te kijken: welke signalen geven ze? Zijn ze flink aan het vreten, vlot op de been en geven ze goed melk? Of mankeert het daaraan en zie je dunne en slecht verteerde mest, afnemende conditie en gevoelige klauwen?  

Hooi aanbieden is altijd goed

Dat wijst op gebrekkige energie-opname, wellicht wat weinig structuur en/of veel onbestendig zetmeel. Dat laatste is mogelijk, omdat de bestendigheid van maiskuilen in de loop van de tijd afneemt. Dan heb je dus nu veel onbestendiger zetmeel in de pens dan je denkt. Voer je voornamelijk kuilvoer bij op stal, is dat dan smakelijk spul met veel energie, of zo’n zomerkuil met niet al te hoge voederwaardecijfers? Bij een wat matig aanbod in de wei is het beter om te switchen naar smakelijk spul met een Vem-waarde rond de 900 of hoger. Ook altijd goed: mooi (natuur)hooi aanbieden ergens in de stal. 

Herbereken rantsoen

En tenslotte, wat voor gras vinden de koeien bij jou in de wei? Is dat een malse hap etgroen, of staat het al langer dan vier weken te groeien, is het vaker beweid en staat er veel bloei in? Als het dat laatste is, kan het zo maar zijn dat ze een kwart minder vers gras opnemen dan waar je mee rekent. Bereken het rantsoen dan eens opnieuw met de werkelijke opname en graskwaliteit. Wees kritisch 
op de ruwvoer/krachtvoerverhouding en denk aan rustige voeders zoals bietenpulp. 

Wellicht ben je door de matige grasgroei minder gaan maaien voor etgroen. Kies dan juist nu toch voor maaien en tijdelijk minder weiden met veel en smakelijke bijvoeding op stal. Dan heb je vanaf half augustus weer een ruimer aanbod van lekker etgroen en profiteer je volop van de tweede meimaand!

de Weideman