De Weideman

Tip van de Weideman: ‘Snel weiden achter het maaien aan’

Zorg voor groeitrappen om smakelijk gras aan te kunnen blijven bieden
Zorg voor groeitrappen om smakelijk en kwalitatief goed gras aan te kunnen blijven bieden

Deze week maakt de maaimachine ruimte voor weidegang en bij velen is dat een herstart.

Wat opvalt is dat de gemaaide stoppel erg groen onder dat maaien en inkuilen vandaan komt. Er is volop vocht en stikstof beschikbaar en de temperatuur stijgt, dus groeit het gras in hoog tempo door.

Wil je Nieuw Nederlands Weiden op dat soort percelen, begin dan op tijd. Kijk naar het gras en ga van start zodra er 8-10 cm staat. Dat kan in een week al het geval zijn. Als je te laat start, is het gras op het laatste perceel in je rotatie te lang. Zet de koeien hard aan het gras vreten door je bijvoeding omlaag te draaien en tegelijk meer uren weidegang te geven.

Maak groeitrappen

Voor de omweiders hoop ik maar dat die zich een beetje hebben ingehouden. Alles in één keer maaien is niet handig voor je weideplanning straks. Je doet er beter aan een deel van het maaigras één of twee weken later te maaien om groeitrappen te houden. Het is ook gunstig voor je ‘beweidingsruimte’ als je op al dat etroen niet afwacht tot er 1700 kg droge stof staat. Begin gerust in een kleine weidesnede van 1200-1500 kg droge stof. Die staat er over veertien dagen vast wel.

De snelle grasgroei is ook reden om vlot te zijn met mest uitrijden op de percelen die je weer bestemt voor maaien. Percelen waar je gaat weiden geef je geen dierlijke mest, maar kunstmest. Bij Nieuw Nederlands Weiden kan dat gewoon tussen de koeien door met een kleine gift die je over drie weken nog eens herhaalt.  

de Weideman