De Weideman

Tip van de Weideman: Pak wat je pakken kan

Het gras groeit hard: 130 tot 170 kg droge stof per dag is geen uitzondering
Het gras groeit hard: 130 tot 170 kg droge stof per dag is geen uitzondering

Het weer is grilliger dan ooit. Zodoende is het bij de één (weer) te nat en heeft de ander geen centje pijn. 

Wat dan weer wel voor het hele land opgaat is dat het gras met indrukwekkende cijfers staat te groeien: 130 tot 170 kg droge stof per dag is geen uitzondering. 

Houd goed zicht op grasgroei

Maak wekelijks een farmwalk om heel goed zicht te hebben op de grasgroei en de verschillen tussen percelen. De kunst is goed in beeld krijgen, op basis daarvan beslissen en dan ook doen. 

Zie je veel gras op je huiskavel, pak dan wat je pakken kan! In deze volgorde: eerst meer vers gras aanbieden, dan de bijvoeding verlagen en vervolgens kijken of ze meer uren nodig hebben om het op te nemen. Dat kan bij omweiden door percelen te vergroten, sneller door te weiden of dag en nacht te gaan weiden. Bij Nieuw Nederlands Weiden kun je het weideplatform vergroten met een extra blokje, even groot als de andere. 

Groeitrappen houden

Maai vlot weer een paar percelen om groeitrappen te houden. Dat kan bij deze grasgroei vlotter dan je denkt. Met nattigheid is het goed om ruim in het etgroen te zitten, want nattere grond en natter gewas geven snel een mindere geur en smaak. Daarnaast beginnen eind mei de eerste grassen in bloei te gaan en die kun je dan beter niet te lang meer laten staan. Vuistregel is dat je twee à drie weken na maaien op die percelen een weidesnede hebt.

Blijf plannen

Dit weer maakt het lastig, maar juist nu moet je blijven plannen. Wie een plan heeft, kan bijstellen, maar zonder plan schiet je alle kanten uit. Daarom: maak voor komende week een definitief plan wat je gaat doen met weiden en eventueel maaien. Maak voor de week daarna een voorlopig plan met wat je nu verwacht. En heb voor daarna, de langere termijn, op het oog dat je weer ‘in je systeem komt’. 

Bij standweiden en Nieuw Nederlands Weiden betekent dat streven naar een nieuw weideplatform over drie weken. Bij omweiden wil je graag voldoende percelen met een weidesnede over twee weken en percelen waar een à twee weken later ook weer een goede lengte staat. Regeren is vooruitzien!