De Weideman

Tip van de Weideman: Over smaak valt (wel) te twisten

Op percelen die laat voor het eerst gemaaid zijn, blijft een ruige stoppel achter
Op percelen die laat voor het eerst gemaaid zijn, blijft een ruige stoppel achter

Een voorjaar met uitdaging, en dat is nog zacht uitgedrukt. Vorige week is het met man en macht, inzet en improvisatie nog mooi gelukt om flink wat te maaien en in te kuilen. Met de regenval van deze week is weiden weer moeilijk en op sommige plekken niet meer mogelijk. 

Kun je blijven weiden, let dan goed op de smaak in het grasaanbod. Met veel nattigheid krijgt de zode een luchtje en daalt de grasopname. Etgroen aanbieden is en blijft de beste remedie voor een goede smaak. Maar daarnaast kun je er ook op inspelen door zoveel mogelijk op wat korter gras in te scharen en snel door te weiden. Bij omweiden heb ik het dan over inscharen bij 1500 kg droge stof. Ook bij Nieuw Nederlands Weiden is het goed om het gras iets korter aanbieden, denk aan 10 cm en niet korter maken dan 8 cm. 

Ruige stoppel

Op percelen die pas laat voor het eerst gemaaid werden, kijk je tegen een verdrietige en ruige stoppel aan. De hergroei zal langer duren en het is niet het ideale grasaanbod voor weiden. Bestemmen voor maaien (licht maaien!) heeft de voorkeur. Liefst binnen vier weken voor een spoedig herstel van de zode. Heb je deze percelen wel nodig in je weideplatform, dan geldt ook voor die percelen het advies om er vlot overheen te weiden.

Ruimte voor mest uitrijden

Dat er gemaaid is, biedt ook weer ruimte voor mest uitrijden. Daar speelt het beroerde voorjaar ons ook parten. Als je weinig mest hebt kunnen uitrijden in het voorjaar, heb je misschien lak aan mijn advies om op percelen bestemd voor weiden geen drijfmest te gebruiken. Als het per se moet, doe het dan met een flinke plens water erbij. Dan is het negatieve smaakeffect een stuk minder.