De Weideman

Tip van de Weideman: Niet afwachten, maar opleiden

Als je dieren als kalf hebt geweid, ben je met de pinken flexibeler
Als je dieren als kalf hebt geweid, ben je met de pinken flexibeler

Heb je het jongvee al buiten? Misschien stond de pet er minder naar, omdat het overal zo droog was en wellicht heb je de koeien tijdelijk op stal (gehad).

Er zijn nog zes weken te gaan tot 1 september en dan moeten de kalveren weer naar binnen. En die hebben eigenlijk wel een periode van zes weken buiten nodig om een besmetting mee te maken en weerstand op te bouwen. Er is vast wel wat derde snede etgroen te vinden op veldkavels, dus wat houd je tegen. Benut je kans!

200 dagen weidegang-opleiding

Er staat een brochure voor je klaar met strategieën die je helpen om alle dieren ervaring op te laten doen en immuniteit op te bouwen tegen dat ze afkalven. Hou maar als vuistregel aan dat ze 200 dagen weidegang-opleiding nodig hebben om een goede graaskoe te worden.

In het eerste jaar moeten de dieren vooral immuniteit opbouwen en dan is het wel belangrijk om overzicht te houden. Dat gaat nog het best als je met vaste groepen werkt. Als je dieren als kalf hebt geweid, ben je met de pinken flexibeler. Die hebben al weerstand opgedaan en kunnen in een wisselende groep worden geweid. 

Kalveren elke twee weken omweiden

Nog een paar tips voor het weiden van de kalveren en de pinken:

  • Doe ze naar buiten op een bewolkte dag en laat ze bijvoorbeeld in de sleufsilo wennen aan het buitenleven met een schrikdraad. Alternatief is een rustgevend spuitje van de dierenarts
  • Weid de dieren eerst in een licht besmette weide, dus waar vorig jaar koeien hebben geweid, of waar ze aan het begin van dit seizoen hebben gelopen.
  • Neem vijf weken nadat ze naar buiten gingen een mestmonster en laat het onderzoeken op wormeieren. Behandel indien nodig.
  • Als ze niet behandeld zijn tegen longworm, let dan heel goed op of ze hoesten en behandel indien nodig.
  • Weid kalveren elke twee weken om en geef ze dagelijks een beetje biks. Pinken kun je wekelijks omweiden, of standweiden of achter de koeien aan weiden.

Echte graaskoeien heb je niet vanzelf. Die leid je op!

de Weideman