De Weideman

Tip van de Weideman: Met de neus in het land

Links een duidelijk geval van ‘vertrapping’, rechts betreding
Links een duidelijk geval van ‘vertrapping’, rechts betreding

Met de buien van deze week kan het soppig gaan klinken onder de koeienhoeven. Niet zenuwachtig worden!

Kleine buitjes, grote buien, het beeld is wisselend. Na een bui van 30 mm in een nacht kan het nodig zijn om de koeien een ochtend of een dag binnen te houden. Het is fijn als je daarvoor dan wat foliebalen hebt staan van een goede voorjaarskuil.

Op de meeste plekken vielen af en toe buien en werd het geleidelijk natter, maar valt er nog prima te weiden. Benut zo mogelijk eerst de lagere percelen en bewaar hogere, drogere stukken om te kunnen uitwijken als het nodig is.

Onderscheid tussen betreden of vertrappen

Vakmanschap voor gras en de juiste beslissingen nemen, begint met ‘de neus in het land’: dagelijks kijken wat er gebeurt. Mijn tweede tip is goed onderscheid maken tussen betreden of vertrappen. Een koeienpoot die een flinke afdruk maakt in de zode, dat noem ik betreden. Prikken de hoeven door de zode heen en wordt de afdruk zwart: dan hebben we het over vertrapping. Gebeurt dit op meerdere plekken in een weiland, dan is het echt te nat en moet je naar drogere en betere percelen. Óf tijdelijk opstallen met het voornemen om zo snel als het kan de draad weer op te pakken.

Goede infrastructuur met kavelpaden

Ten slotte heb je vaak mogelijkheden om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. Neem de ruimte voor weidegang en geef de koeien elke dag een nieuw perceel. Laat de koeien zo mogelijk aan de achterkant het perceel in en aan de voorkant er weer uit: dan krijgen de dammen maar één keer al die koeienhoeven te verduren. Juist in het najaar maakt het veel verschil als je een goede infrastructuur hebt met kavelpaden. Bekijk de filmpjes met de genomineerden voor ‘Beste Graslandboer’ maar eens, daar kom je dat ook tegen! En trouwens, wat een kanjers zijn dat, alle drie!

Gebruik je ervaringen in het najaar voor het maken van plannen voor extra kavelpad, betere bochten, een extra dam of een brug om beter en makkelijker te (blijven) weiden!

Weideman handtekening