De Weideman

Tip van de Weideman: Kleine beetjes bemesten voor smakelijk gras

Houd het gras aan de gang door kleine beetjes kunstmest te geven: zo'n 50 tot 75 kg KAS
Houd het gras aan de gang door kleine beetjes kunstmest te geven: zo'n 50 tot 75 kg KAS

Mij valt op dat ik zo links en rechts percelen zie waar de kleur af is.

Soms is dat een gevolg van veel neerslag en daardoor snelgroeiend gras dat de beschikbare stikstof opgebruikt. Het kan ook nog wel een gevolg zijn van lage(re) temperaturen waardoor de mineralisatie afneemt. Een goed moment om te kijken hoeveel kunstmestruimte je nog hebt en hoe je die gaat inzetten.

Een klein beetje: 50 tot 75 kg KAS

Juist die verkleuring brengt mij bij het advies om vaker kleine beetjes te geven en zo het gras voortdurend lekker aan de gang te houden. Onder een klein beetje versta ik dan 50 tot 75 kg KAS. Wellicht heeft je strooier een beetje hulp van kruipolie nodig om de schuif in die stand te krijgen, maar het kan echt!

Bij Nieuw Nederlands Weiden is het advies om eens in de drie weken bij te bemesten, maar ook bij omweiden en stripgrazen kun je dat principe wel toepassen. Vaker een klein beetje geven is beter dan een gift/snede overslaan, zo vinden de bemestingsgeleerden tegenwoordig.

Water bijmengen

Kijk ook even hoeveel drijfmest je nog hebt zitten en wat je volgens het bemestingsplan nog kunt aanwenden. Ga je mest uitrijden in de zomer, meng er dan veel water bij: minstens een kwart water, maar nog liever de helft. Hou percelen waar je gaat weiden schoon van drijfmest.

Evengoed mag het streven naar (veel) meer vers gras rechtstreeks in de koe een rol spelen. Heb je op draagkrachtige grond de kans om nog laat in het najaar te weiden, dan kun je daarvoor nog in augustus mest uitrijden en profiteren van de nawerking tot begin november. In juli rij je dan vooral mest uit op de lagergelegen percelen waar je in het najaar eerder ophoudt met weiden.

Weideman handtekening