De Weideman

Tip van de Weideman: Hakkenproef is veelzeggend

Met de hakkenproef test je gemakkelijk de draagkracht
Met de hakkenproef test je gemakkelijk de draagkracht

‘… als de draagkracht er is, meteen naar buiten met die trappelende hoeven’, schreef ik vorige week.

Tja, er zijn gelukvogels met draagkrachtige grond waar dat al lukt en sommigen weiden zelfs al vanaf pakweg 2 april. Maar met al dat wisselvallige weer is het op wat zachtere grond geen doen en moet je handenwringend afwachten. Het gras staat intussen steeds enthousiaster te groeien. Dat versnelt van ongeveer 40 kg drogestof per hectare per dag naar 60 kg per dag deze week. En als het na het weekend warmer wordt, dan weet je het wel.

Hakken in de zode

Wil je geen dag verloren laten gaan, gebruik dan de simpele maar doeltreffende hakkenproef: loop de percelen door en test de draagkracht door je laarshak hard in de zode te planten. Gaat die door de zode heen, dan doet een koeienhoef dat ook. Blijft het bij een forse afdruk in de zode, dan kun je weiden. In de dammen kun je wat schade voor lief nemen, maar middenin de percelen moet de zode toch redelijk heel blijven, zou ik zeggen.

Meters maken op verkleind platform

Als je dit weekend of kort daarna van start gaat met Nieuw Nederlands Weiden dan zou ik dat doen met een verkleind platform om je gras naar de goede lengte terug te grazen en bij te houden. Dus als je normaal vijf of zes percelen gebruikt, haal er dan één of twee vanaf. Voor omweiden en stripgrazen geldt ook zoiets: kleinere stukken geven om snel meters te maken en daarbij dan ook binnen twee weken een paar percelen maaien om vlot etgroen te krijgen. Dat kan wellicht nog iets eerder als je het gras vers benut met stalvoeren.

Wordt het met lang gras wat al te spannend om je weidegang nog goed ingeregeld te krijgen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om eerst al vlot een blok te maaien voor inkuilen en je weidegang op te starten met het etgroen dat ervan komt.

de Weideman