De Weideman

Tip van de Weideman: Grasland, maar dan anders?

Percelen met kruiden en klaver groeien gemakkelijker door
Percelen met kruiden en klaver groeien gemakkelijker door

Als vakantieman wandelde ik wat rond in zanderig Brabant waar de mais het ook zwaar heeft en waar het stof je in de oren waait.

Graspercelen met een wat andere samenstelling dan enkel gras, beginnen mij dan op te vallen. Haarden van witten klaver bijvoorbeeld, die duidelijk wat groener blijven: ook het gras dat tussen die klaver groeit! En maaipercelen met rode klaver, waar je ziet dat die nog weinig last heeft van droogte.

Werp een blik op je bouwplan

We krijgen vaker te maken met warme en droge periodes in de zomer en het is verstandig om eens met die blik naar je grassenbestand en je ‘bouwplan’ te kijken. Als je nog aan de slag gaat met (her)inzaaien van grasland en van tijdelijk grasland, zijn dat de momenten waarop je keuzes maakt over de samenstelling voor meerdere jaren.

Kruiden en klavers gaan langer door

Naast klavers gaan verschillende kruiden zoals smalle weegbree, karwij, cichorei en duizendblad langer door bij droogte. Denk er eens over na, verdiep je er eens in. Verschil maken in soorten geeft een andere doorworteling van de zode en ook de vocht-efficiëntie varieert. Pratend over kruidenrijk grasland is het goed om onderscheid te maken. Je hebt de kruidenrijke graslanden met biodiversiteit als voornaamste doel (vaak natuurpacht en agrarisch natuurbeheer) en je hebt kruidenrijk grasland met wat we ‘productieve agrobiodiversiteit’ zijn gaan noemen. De kruiden die ik noemde blijven langer productief bij droogte en hebben ook qua mineralen en vitaminen iets extra’s te bieden. In drogestof opbrengsten hoeven mengsels van grassen en kruiden niet onder te doen voor gangbaar grasland. In voederwaarde leveren ze vaak wel wat in. Op papier dan, want in de praktijk kunnen koeien er prima melk van maken en zijn kruiden nog extra smakelijk ook. Kijk eens bij anderen die er wat van hebben staan en overweeg om er zelf ervaring mee op te doen. Dat kan een perceel zijn, maar desnoods ook een strook of een kopakker. Blijf zelf altijd scherp op de samenstelling van de kruiden en ook de grassen, zaai alleen soorten die ook echt geschikt zijn voor beweiding.

Stof tot nadenken

Volgende week verder over het beoordelen van (verdroogd) grasland en over doorzaai/herinzaai en dan heb je stof tot nadenken voor een actieplan voor het najaar met grassen, klavers en kruiden!

 

de Weideman