De Weideman

Tip van de Weideman: Geen mest op droog grasland

Mest uitrijden op droog grasland heeft volgens De Weideman geen zin en kan zelfs schadelijk zijn
Mest uitrijden op droog grasland heeft volgens De Weideman geen zin en kan zelfs schadelijk zijn

Code oranje bracht alleen plaatselijk een flinke plas water en het meeste is snel verdampt.

Zonder beregening blijft het op veel plaatsen droog. Het kan op klei en veen hier en daar meevallen, met dank aan de capillaire werking. Maar mijn beeld is dat het gras op de meeste plekken nu gewoon stilstaat. Dan heeft mest uitrijden geen zin en kan het zelfs schadelijk zijn. Het gras kan zonder vocht geen mineralen opnemen. Extra mest ligt dus onbenut op het land en zorgt voor hoge stikstofverliezen. En je ziet op veel plekken de mest van vorige keer nog liggen.

Mest bewaren voor later

Het droge gras heeft te lijden onder berijden en snijden, zei ik vorige week al. Bewaar je mest dus maar voor later, tenzij je afgelopen tijd met beregenen de zode nathield en de mest ook met veel water kunt inregenen, dan doet het nog wat.

Bodemleven op gang bij twee keer 25 mm

Pas als er weer serieuze neerslag valt en dat is pakweg twee keer 25 mm, dan komt het bodemleven op gang. Dat zorgt voor mineralisatie en voor opname van de nog overgebleven opgehoopte stikstof. Het gras moet eerst de kans krijgen om daarvan weer op gang te komen. En als het gras dan zichtbaar aan de groei is … dan heeft mest uitrijden of kunstmest strooien weer zin.

 

de Weideman