De Weideman

Tip van de Weideman: Even lekker door het gras struinen

Bedenk bij het rondstruinen wat je wil met de verschillende percelen, tipt De Weideman
Bedenk bij het rondstruinen wat je wil met de verschillende percelen, tipt De Weideman

Even je gedachten verzetten? Ga dan maar eens lekker struinen door je weilanden! Met de kop in de wind, het oog op je gras, de geur van het land in je neus kom je goed los van alle rompslomp.

Kijk deze keer maar wat minder naar grasaanbod en planning en meer naar je grassenbestand. Gaat het nog goed met het aandeel productieve grassen? Gaat de graszode er in dichtheid en stevigheid op vooruit of achteruit? Is het gelukt om open plekken uit droge jaren met het ‘juiste groen’ te repareren? En hou dat hardnekkige kweek in de gaten. Goed volgen wat er in je land gebeurt, maakt dat je kort op de bal zit en sneller en betere beslissingen neemt om bij te sturen

Tonnenknaller

Bedenk bij dat rondstruinen ook ‘even’ wat je wil met de verschillende percelen. Ga je hoofdzakelijk weiden of maaien of is het een mix? En moet deze graszode een tonnenknaller zijn die je veel opbrengst geeft in de kuil en/of in de koe? Dat is voor huiskavelpercelen weer net anders als voor veldkavels.

Tegenwoordig zijn er wat meer smaken die je na kunt streven: meer stikstofbinding met hulp van witte of rode klaver staat dit jaar bij veel melkveehouders op het wensenlijstje, u weet wel waarom. En wie levert aan een duurzame melkstroom heeft wellicht een aandeel kruidenrijk grasland nodig. Heb je daar wat van ingezaaid, dan vergt het je aandacht om die kruiden erin te houden.

Kweek en straatgras remmen

Afhankelijk van je doelen en de eventuele beperkingen die op een perceel liggen, zijn er ook verschillende maatregelen. Kweek kun je remmen door intensief te beweiden. Straatgras heeft een hekel aan veel maaien. En kale plekken in je land kun je extra beweiden of in het najaar doorzaaien, het liefst met twee diagonale werkgangen. Is er echt een structurele verbetering nodig van een grasmat met minder dan 50 procent productieve grassen, dan is herinzaai een optie. Begin die dan nu in te plannen.

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is beter af met een lage bemesting en wat later maaien. Meer weiden leidt tot meer gras, minder onkruiden en een betere draagkracht. Meer maaien en minder beweiden is juist gunstig voor de gewenste productie van kruiden.

Struinen door je gras, daar word je beter van. Doen!

de Weideman