De Weideman

Tip van de Weideman: Eén-nul voor weidegang

Door warmte en vocht ligt de hergroei van gras veel hoger dan normaal
Door warmte en vocht ligt de hergroei van gras veel hoger dan normaal

Er zijn grote verschillen tussen regio’s in ons kleine landje. Op veel plekken gaat het weiden al een paar weken goed, maar is maaien een drama.

Gaat het met de koeienpoten nog net goed, met al die werkgangen met zwaar materiaal voor maaien, inkuilen en bemesten niet. Dat is dus 1-0 voor weidegang, want de koeien halen het gras mooi zelf op en dat hoef je niet meer in te kuilen. Kan ik als Weideman toch niet onvermeld laten! Deze week bracht elke dag wat regen, maar vanaf vrijdag lijkt het een droog weekend te worden met nieuwe kansen voor wie nog moet maaien.

Kies je weideplatform heel bewust

De groep die gaat opstarten met weiden na het maaien van de eerste snede is dit jaar door de matige start wat groter. Kies dan je weideplatform heel bewust. Ga je normaal uit van zo’n 40 tot 60 kilo hergroei per dag, dan ligt dat nu veel hoger door warmte en vocht. Dus wellicht kan het platform bij Nieuw Nederlands Weiden iets kleiner. Of zorg je voor vijf tot zes percelen, dan kun je daar zonodig één van afsluiten zodat je minimaal vier percelen overhoudt.

Geef percelen waar je gaat weiden alleen kunstmest en geen dierlijke mest om de smaak niet onder druk te zetten. Dat geldt ook voor de percelen waar je met de pinken gaat weiden.

Gras groeit als een malle

Sta vooral op scherp om vrij snel te beginnen. Het gras groeit nu als een malle met al dat vocht. Ga je Nieuw Nederlands Weiden, dan kun je van start zodra het gras 8-10 centimeter lang is. Wil je omweiden, dan is 1000 tot 1300 kg drogestof genoeg om met de eerste percelen te starten, zodat je daarmee ook alweer wat groeitrappen maakt. Voer het aantal uren weidegang in een paar stappen op en draai met dezelfde stappen de bijvoeding fors omlaag, ook het eiwitgehalte daarvan. Het nieuwe gras heeft een flinke portie eiwit en je wilt je ureum niet uit de bocht laten vliegen.

de Weideman