De Weideman

Tip van de Weideman: Betreden of vertrappen

Links een duidelijk geval van ‘vertrapping’, rechts betreding
Links een duidelijk geval van ‘vertrapping’, rechts betreding

Bij nattigheid, nu in de herfst, is het zaak om vertrapping van je kostbare zode zoveel mogelijk te voorkomen. Op veel plekken kun je nog prima weiden, maar kort na zware regenval is het wel oppassen.

Op de meeste plekken is de hergroei het mooist gegaan op de lagere percelen en kon je daar als eerste weiden. Dan is de volgorde vanzelf van lagere naar hogere en drogere percelen.

Groen of zwart

Goed blijven kijken en onderscheid maken tussen betreden of vertrappen, is mijn devies. Maar soms kijken veehouders mij dan glazig aan en snappen niet meteen wat ik bedoel. Laten we een trekkerband als voorbeeld nemen: als je de profielafdruk in de graszode ziet en die blijft groen, dan heb je lichte insporing, maar als die afdruk zwart wordt van modderwater, dan weet je dat het te diep ging.

Hetzelfde met die koeienpoot-afdruk. Is de graszode ingedeukt, maar groen: dan noem ik dat betreding. Is er door de zode heengeprikt en wordt de afdruk zwart: vertrapping. Heb je op meerdere plekken in het perceel vertrapping, dan is het echt te nat en moet je naar drogere en betere percelen, óf (tijdelijk) opstallen.

Achter erin, voor eruit

Ik heb nog wel een paar goede tips om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen: Gebruik al je bereikbare percelen voor weidegang en roteer over die percelen door de koeien elke dag een nieuw perceel te geven. Laat de koeien aan de achterkant het perceel in en aan de voorkant er weer uit: dan krijgen de dammen maar één keer al die koeienpoten te verduren. Dat scheelt veel gemodder. Kijk goed naar je infrastructuur en maak plannen om die te optimaliseren met bijvoorbeeld een extra dam of brug en eventueel meer ‘verhard kavelpad’!

de Weideman