De Weideman

Tip van de Weideman: Als het gras kraakt

De winst in tonnen droge stof door beregenen weegt niet snel op tegen de kosten, maar behoud van de graszode en het aan de gang houden van je weidegang wel
De winst in tonnen droge stof door beregenen weegt niet snel op tegen de kosten, maar behoud van de graszode en het aan de gang houden van je weidegang wel

Op veen- en kleigrond zal het gras nog wel wat vocht uit de ondergrond krijgen, maar op droge zandgronden staat de grasgroei stil.

Het is op veel plaatsen erg droog en de voorspellingen zijn zeer twijfelachtig. Waarschijnlijk blijft het nog wel even zo. Daarmee wordt het lastig om je beweiding goed aan de gang te houden. Sterker nog, als de grasblaadjes krimpen en gaan kraken onder je voeten, haal dan de koeien op stal, want dan loopt het gras echt schade op. Je ziet het als eerste aan de donkergroene plekken op de droge koppen.

Overweeg om te beregenen

Kun je en mag je beregenen, overweeg dan om het te doen. De winst in tonnen droge stof weegt niet snel op tegen de kosten, maar behoud van de graszode en het aan de gang houden van je weidegang wel. Als dat laatste lukt, spaar je duur soja-eiwit uit dat je nodig hebt als ze langere tijd op stal gaan.

Voor beregenen is mijn advies om per keer 25 tot 30 mm te geven en dan binnen vijf dagen tot een week die gift te herhalen. Je moet het namelijk wel een tijdje volhouden op percelen waar je eenmaal begonnen bent. Beter een deel van je percelen goed vochtig houden, dan veel percelen net te weinig.

Baggerspuit of baggerpomp inzetten

Aanhoudende droogte wordt uiteindelijk ook op andere grondsoorten een probleem. Kijk dus of je iets kunt doen met het slootpeil of wellicht het inlaten van water uit een hoofdwatergang. Denk ook aan de baggerspuit of baggerpomp met heel veel water. Of de pompen met slangsystemen die voor het bestrijden van muizenplagen zijn gebruikt, ook die kunnen nu weer nuttig werk doen. 

Weideman handtekening